top of page
MATERIALEBANK

Rummelig imidt har i perioden 2016-2019 udviklet og gennemført en virksomhedsrettet indsats, da borgere fra kanten ikke kommer i arbejde, hvis virksomhederne ikke er med. Virksomhederne har dog ofte brug for lidt hjælp, eller kommunerne har måske brug for nogle nye værktøjer til at skubbe virksomhederne i den rigtige retning. 

Nedenfor ses en række værktøjer, der alle relaterer sig til Rummelig imidts virksomhedsrettede indsats. Værktøjerne og redskaberne er udviklet i samarbejde med Code of Care og de Task Forces, der er etableret under Rummelig imidt.

Til borgere og virksomheder:

Speeddating er et værktøj, der kan bruges til at koble virksomheder med ledige og sikre det gode match.

Til borgere og virksomheder:
Profilkort bruges til som udvidet visitkort for ledige borgere. Kortet benyttes ved jobmesser og/eller jobsøgning, da det er let overskueligt for virksomhederne.

Til organisationer/virksomhed:

Branchetræf er en idé, hvor man samles for inspirere hinanden til, hvilke opgaver, der kan løses i netop din type virksomhed. 
 

Til organisationer:

Temauge dedikeret til rummelighed. Giver både branding for virksomheder, men sætter også fokus på de ledige og det fælles ansvar. 
 

Til jobcentret:

Redskaberne hjælper virksomhederne til at tænke i arbejdspladser og øger mængden af udbudte jobs. 
 

Til virksomhederne:

Task Force møder er til for at motivere virksomhederne imellem til at tage et socialt ansvar. Møderne skal derfor have både mening og budskab. 
 

Til virksomhederne:

Inspirationsaftenen skal få flere lokale virksomheder til at tage et socialt ansvar. Aftenen kan også fungere som forankringsproces, da flere virksomheder bør få lyst til at deltage i Task Force.
 

Til kommuner/organisationer:

Virksomhedsbesøg giver ledige inspiration til jobfunktioner og tips til ansøgningsprocessen.
 

Til kommuner/virksomheder:
Eventet havde til hensigt at inspirere lokale virksomheder til at tage et socialt ansvar. 

Til virksomheder:

Jobbussen er et værktøj til at matche borgere med din virksomhed. 

Til virksomheder:

Procesplan til forklaring af jobcenterts arbejdsgange. Denne kan bruges til Task Force møder for at skabe forståelse mellem virksomheder og jobcenter. 

Til organisationer/virksomhed:

Kan bruges ifm. arrangementer, hvor mange virksomheder er til stede. Mere opmærksomhed øger budskabet om socialt ansvar. 
 

Til virksomheder og borgere:

Frokost date mellem et antal borgere og virksomheder. Bruges som redskab til at afklare vejen til beskæftigelse.
 

Til virksomheder:

Eksperter består af repræsentanter fra en målgruppe af ledige. Ved at sætte en repræsentant og virksomhederne sammen opnår I en unik viden.
 

Til virksomhederne:

Quick guiden hjælper virksomheder til, hvordan man bedst muligt modtager en borger med autisme i job/praktik. 
 

Til organisationer/kommuner:

En involverende proces sikrer, at virksomheder føler ejerskab, hvilket øger chancerne for socialt ansvar. Processen er et værktøj til at motivere og inspirere virksomheder.
 

Til kommuner/virksomheder:

Eventet havde til hensigt at samle virksomheder på tværs af kommunegrænser, for på den måde at motivere flere til at tage et socialt ansvar. 
 

Til kommuner/virksomheder:
Inspirationsaften med Rummelig imidt, Viborg Netværk, Hydraflex og Viborg Kommune.

bottom of page