Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift af projektet. Sekretariatets hovedopgave består i at formidle den overordnede koordination af det samlede projekt, blandt organisationens øvrige dele.   

SØREN LARSEN

Faglig projektleder

Mobil: 2166 0429

Mail: sl@projekterimidt.dk

ANGELIKA MARNING

Udviklingskonsulent, Cirkulær økonomi og sociale indkøb

Mobil: 6170 2071

Mail: am@projekterimidt.dk

MIKKEL MUNK-HARTGE

Sekretariatsleder

Mobil: 3147 4474

Mail: mm@projekterimidt.dk

MATHIAS FISCHER

Kommunikationsansvarlig konsulent 

Mobil: 2241 8761

Mail: mf@projekterimidt.dk

INGE TOFT

Bogholder

Mobil: 5053 5752

Mail: it@projekterimidt.dk

Rummelig imidt 2015-2021 

Et projekt under Projekter imidt med finansiering fra:
EU's Socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.