Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift af projektet. Sekretariatets hovedopgave består i at formidle den overordnede koordination af det samlede projekt, blandt organisationens øvrige dele.   

Nr09.JPG

SØREN LARSEN

Faglig projektleder

Mobil: 2166 0429

Mail: sl@projekterimidt.dk

ANGELIKA MARNING

Udviklingskonsulent, Cirkulær økonomi og sociale indkøb

Mobil: 6170 2071

Mail: am@projekterimidt.dk

Nr13.JPG

MIKKEL MUNK-HARTGE

Sekretariatsleder

Mobil: 3147 4474

Mail: mm@projekterimidt.dk

MATHIAS FISCHER

Kommunikationsansvarlig konsulent 

Mobil: 2241 8761

Mail: mf@projekterimidt.dk

Nr02.JPG

INGE TOFT

Bogholder

Mobil: 5053 5752

Mail: it@projekterimidt.dk