Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift af projektet. Projektsekretariatets hovedopgave består i at formidle den overordnede koordination af det samlede projekt, blandt organisationens øvrige dele.   

SØREN LARSEN

Faglig projektleder

Mobil: 2166 0429

Mail: sl@lo-aarhus.dk

ANGELIKA MARNING

Udviklingskonsulent, Cirkulær økonomi og sociale indkøb

Mobil: 6170 2071

Mail: am@lo-aarhus.dk

MIKKEL MUNK-HARTGE

Sekretariatsleder

Mobil: 3147 4474

Mail: mm@lo-aarhus.dk

TUE GERMUNDSSON

Kommunikationskonsulent

Mobil: 3060 0563

Mail: tg@lo-aarhus.dk

INGE TOFT

Bogholder

Mobil: 5053 5752

Mail: it@lo-aarhus.dk