top of page
VIBORG KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Vejen til uddannelse for ledige unge med autisme

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem jobcenter og virksomheder, der blandt andet gennem opkvalificering af medarbejdere, skaber bedst mulige rammer for ansættelse

af en ung borger med autisme, samtidig med, at taskforces finder muligheder for praktikpladser og jobmuligheder.

Projektets målgruppe

Ledige unge med autisme. Denne gruppe har ofte brug for individuelt tilrettelagt støtte, hvorfor denne gruppe borgere som ofte ender uden for arbejdsmarkedet. 

 

Projektets mål

Ud af en bruttogruppe på ca. 50 unge er målet at sikre 20 unge med autisme ansat i job med uddannelsesperspektiv på ordinære virksomheder.
Projektet løber fra 1. februar 2017 og med afslutning 31. december 2018. Herefter vil den viden og metodeudvikling, der er opnået gennem projektet, implementeres i jobcenterets daglige arbejde.

 

Projektets aktiviteter

Projektets arbejde handler om at etablere en specifik indsats over for den valgte målgruppe, som det ikke er tilfældet i dag, hvilket til dels skal gøres gennem bedre vejledning til de unge og til dels gennem en mere virksomhedsrettet indsats.

Autister kræver specielle forhold, hvorfor man igennem projektet netop imødekommer dette ved at opkvalificere 2 medarbejdere, som agerer som specialister indenfor området.

Autismespecialisterne bistår de ledige unge med støtte og vejledning og fungerer som både sagsbehandler, konsulent samt hotline for virksomhederne.

Virksomhederne klædes gennem projektet bedre på. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelsen af en quick-guide, der informerer virksomhederne om, hvad det kræver at ansætte en kollega med autisme. Virksomhederne finder gennem et etableret virksomhedsnetværk potentielle muligheder for jobåbninger og praktikpladser. Målet er netop, at de unge gennem virksomhedspraktik opnår kompetencer, som gør det muligt at gennemføre en uddannelse og herefter klare sig selvstændigt på arbejdsmarkedet.

 

Projektets additionalitet

Projektet er innovativt, da der ikke før er blevet lavet specialiserede tiltag af samme grad for ledige med autisme. Projektets mål er derfor at få skabt den viden og de metoder, som skal til for at hjælpe og fastholde lige netop denne målgruppe i arbejde.

Ligeledes er initiativet, med opkvalificeringen af de 2 autismespecialister, et nyt tiltag, da man samler flere arbejdsopgaver hos samme medarbejder, hvorfor både virksomheder og borgere kun skal forholde sig til en kommunal person, hvilket vurderes til at skabe bedre resultater og mere forpligtigende relationer.

Projektleder

Louise Kjær

Mail: l6k@jobcenterviborg.dk

Mobil: 87874935

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Viborg Kommune 1

Casebeskrivelse Viborg Kommune 2

Casebeskrivelse Viborg Kommune 3

Casebeskrivelse Viborg Kommune 4

bottom of page