top of page
JOBCENTER HERNING - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Efterværn til borgere i småjobs

Indslusningsforløbet i Jobcenter Herning er et projekt, der arbejder på at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed tilbage på

arbejdsmarkedet gennem optræning i praktik og småjob hos kommunens Drift og Service.

Projektets målgruppe:

Projektet arbejder med kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er jobparate. Målgruppen er de borgere, der har brug for ekstra motivation og støtte for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det kan være borgere med psykiske, sociale eller sproglige udfordringer. 

Projektets mål

Projektet løber fra 1. juni 2018 til oktober 2020, hvor perioden omfatter 50 borgere, der efter optræning og småjob i Drift og Service bliver matchet videre til ordinær beskæftigelse.

Det er målsætningen, at halvdelen af de deltagende borgere forsat er i ordinær beskæftigelse efter 3 måneder.

Projektets aktiviteter

Projektet arbejder ud fra, at kompetenceafklaring, opkvalificering og støtte er, hvad der skal til for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Det foregår i kommunens Drift og Service. 

Småjob er valgt som middel, da erfaringer viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgeren. 

Projektmedarbejderne i Drift og Service arbejder samtidig med at formidle kontakter og jobåbninger for borgerne hos afdelingens private samarbejdspartnere. 

Drift og Service er valgt, da de har en bred opgaveportefølje, hvilket gør, at de kan rumme og optræne borgere med mange forskellige kompetencer og forudsætninger. Samtidig kan man med småjob i Drift og Service bedre stå inde for, at borgeren rent faktisk har de kompetencer, som samarbejdsvirksomhederne efterspørger. På den måde skabes der et mere kvalificeret match mellem virksomhed og borger end normalt. 

Foruden småjobs arbejder projektet med, hvad der kaldes for efterværn. I forbindelse med projektet udvikles et koncept, hvor projektmedarbejder følger op på både virksomheden og borgeren efter ansættelse. Efterværn er en systematisk opfølgning fx. efter 1 uge, 1 måned eller 3 måneder efter ansættelse, hvilket aftales i samarbejde mellem borger, jobcenter og virksomhed. 

Formålet med efterværnet er at understøtte borgerne så de fastholdes i ansættelsen ved at afhjælpe eventuelle problematikker, der opstår efter ansættelsestidspunktet. 

Opfølgningen sikrer ligeledes, at der er fokus på kompetenceudvikling og opkvalificering, hvorfor denne også indeholder et element af formidling af muligheder og tilbud til virksomheden omkring opkvalificering. 

Projektets additionalitet

Projektet adskiller sig fra den eksisterende indsats med både virksomhedsmatchet samt efterværnet. I projektet arbejder Jobcenter Herning på, at match mellem borger og virksomhed bliver mere systematisk og metodisk end det er i dag.

Efterværn er noget helt nyt overfor målgruppen, da indsatsen omkring borgeren i dag slipper, når først borgeren er kommet i beskæftigelse. Det skal dog understreges, at modellen for efterværn er frivillig og et tilbud, da jobcenterets myndighed ikke gør sig gældende, når borgeren er kommet beskæftigelse.

Projektkoordinator

Troels Kjærgaard

Mail: jobtk@herning.dk

Mobil: 9628 5000

Materialer

Metodebeskrivelse af projektet

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse - Jobcenter Herning - Efterværn til borgere i småjobs 1

Casebeskrivelse - Jobcenter Herning - Efterværn til borgere i småjobs 2

Casebeskrivelse - Jobcenter Herning - Efterværn til borgere i småjobs 3

Casebeskrivelse - Jobcenter Herning - Efterværn til borgere i småjobs 4

screendump_efterværn.jpg
bottom of page