top of page
3F HOLSTEBRO - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Jobekspressen

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem den faglige organisation 3F i Holstebro og de tre kommuner: Lemvig, Struer og Holstebro. 

Projektet er en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i Aktionsforskningsmetoden for at skabe motivation og øget selvværd hos den ledige. 

Projektets målgruppe

Målgruppen for projektet er helt eller delvist sygemeldte eller dagpengemodtagere. 

Udfordringerne for målgruppen kan bl.a. være psykiske eller fysiske lidelser eller problemer af personlig og social karakter. 

Målgruppen er ligeledes borgere, som alle tidligere har gennemført obligatoriske tilbud fra jobcentret, men uden held. Dette bidrager, foruden deres andre udfordringer, til mangelfuld motivation og dårligt selvværd.

Projektets mål

Der deltager 48 borgere fra denne målgruppe i projektperioden, som løber fra 1/11/18-31/01/20. Det forventes, at omkring 33 af disse borgere er i beskæftigelse ved projektets afslutning. 

 

Projektets aktiviteter

Projektets grundidé er at standse den negative nedadgående spiral ved at motivere deltagerne til at tage et øget ansvar for deres egen livssituation. Projektet har derfor ikke kun fokus på kompetencer og beskæftigelse, men fokuserer ligeledes på andre aspekter af deltagernes situation så som: sundhed, relationer og økonomi. 

Introduktionskursus

Deltagerne gennemfører alle et 5-ugers introduktion- og inspirationskursus med 6-15 timers undervisning og vejledning om ugen. Timerne kan handle om forskellige emner som eksempelvis kompetencer og jobsøgning, men også samarbejde og relationer. Forløbet tilrettelægges således, at deltagerne har mellemliggende frirum, hvor de selvstændigt kan arbejde med aktiviteter, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

 

Underviserene på forløbene kan være både repræsentanter fra virksomhederne og faglige udvalg, for at borgerne på den måde kan finde veje ind på arbejdsmarkedet.

Netværksgrupper

I forlængelse af ovenstående deltager borgerne i netværksgrupper, som de ikke forlader, før de er i arbejde. Aktiviteterne i netværksgruppen tilrettelægges på baggrund af borgernes forslag og ønsker, således borgerne selv tager ansvar for deres videre udvikling. 

Rådgivning og coaching 

Igennem hele forløbet har målgruppen mulighed for at modtage vejledning enten individuelt eller i mindre grupper, så borgerne også kan støtte hinanden i at komme i mål med deres planer. Rådgivningen kan på samme vis handle om alle aspekter af borgernes livssituation. 

Hele projektet gør brug af Aktionsforskningsmetoden, hvor deltagerne selv har indflydelse på forløbet og aktiviteterne. Projektet skal derfor øge motivationen og selvværdet hos borgerne, da projektet forudsætter, at borgerne selv tager ansvar og initiativ.

Derudover bruges anerkendelse udforskning, hvor der er fokus på fremtidige visioner og drømme, da denne metode skal fremme kreativitet, engagement og generere ny viden.

Projektets additionalitet

Projektet er nyt, da de metoder, som indgår i projekt ikke er en del af den eksisterende indsats. Projektet er additionelt, da borgerne selv har indflydelse på aktiviteterne og kurserne, men også ved, at fokus ikke udelukkende er på kompetencer og jobsøgning, men ligeledes på den samlede livssituation. 

Materialer

Projektleder

Vibeke Weisbjerg

Mobil: 3074 9393

Mail: vw@karriereplus.dk

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Jobekspressen 1

Casebeskrivelse Jobekspressen 2

Casebeskrivelse Jobekspressen 3

Casebeskrivelse Jobekspressen 4

Presse og artikler

Læs historien om Annette Brogaard, der har deltaget i Jobekspressen. Hun gik ned med stress, men kom om på den anden side:

Screendump Annette Brogaard.jpg
bottom of page