top of page
HERNING KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

CO-CREATION GULLESTRUP - for ledige og ressourcepersoner i Gullestrup, Herning Kommune.

Indslusningsforløbet i Herning er et projekt om jobskabelse

og foretagsomhed som i samarbejde med flere andre

aktører, skaber sammenhold og tilknytning til de lokale
virksomheder i området, for at man igennem nye relationer
skal få borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe:

Projektets målgruppe adskiller sig, da der her ikke er tale om en specifik ledighedsgruppe, men blot er karakteriseret ved, at deltagerne i projektet er bosat i Gullestrupområdet. Denne målgruppe er valgt, da området er kendt for at være socialt belastet og med stor andel borgere uden for arbejdsmarkedet.

Med et boligområde som målgruppe medregner man dermed både borgere på og uden for arbejdsmarkedet - med henblik på at finde nye åbninger til jobskabelse i eller for lokalområdets borgere uden for arbejdsmarkedet.

Projektets mål

Projekter løb fra marts 2017 til august 2019, hvor man ved projektets afslutning forventede at have fået 50 ledige i en eller anden form for varig beskæftigelse.

 

Der forventes også, at der gennem den mere helhedsorienterede indsats bliver skabt en større sammenhængskraft og tryghed i området, og at der bliver skabt relationer og samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsvirksomheder.

Projektets aktiviteter

Projektet gør lokalsamfundet til afsæt for udviklingen af initiativets indsatser. Samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands politi, Herning Kommune og lokalområdet i Gullestrup sikrer bedre sammenhængskraft og relationer til de lokale virksomheder sikrer at flere ledige fra Gullestrup kommer i job.

Indsatsen ansætter blandt andet en mentor og en jobafknopper i lokalområdet. Mentoren skal bruge sin tid på at motivere og matche til de virksomhedsrelationer og jobs, som jobafknopperen har til opgave at finde.

I den indledende fase faciliteres virksomhedskontakten af Code of Care, der i første omgang tager afsæt i lokale beboer med virksomhedskontakt og derefter opsøger nye virksomheder beliggende i området. Code of Care's opgave er endvidere at forankre virksomhedskontakten til projektets medarbejdere, så projektet med tiden alene står for relationerne til de lokale virksomheder. 

Projektet handler altså om, hvordan man lokalt kan være med til at løfte et område ved fælles hjælp.

Projektets additionalitet

Det nye i dette projekt er først og fremmest at målgruppen ikke identificeres ud fra sin ledighedsgruppe, men at man arbejder med udviklingen af et samlet lokalområde.

Jobafknopning af opgaver fra samfundsorienterede virksomheder, har tidligere vist sig at kunne bane vej for nye virksomheder og opgaver. Projektet afprøver derfor disse resultater på et specifikt geografisk område.

 

Dertil ønskes det også, at mentor og jobafknopper, viser sig at være bæredygtig, hvorfor denne bliver en del af den normale arbejdsgang efter endt projekt. Dertil forventes det også at vise, at Co-creation tilgangen med en bred aktørgruppe, forsat bør være relevant at tage afsæt i, i løsningen på problemstillinger lig denne.  

Kontaktperson

Bjarne Sørensen, afsnitsleder,

Beskæftigelses- og Integrationscenter, Herning Kommune 

Mail: bicbs@herning.dk

Mobil: 2029 5729

 

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Co-Creation Gullestrup 1

Casebeskrivelse Co-Creation Gullestrup 2

Casebeskrivelse Co-Creation Gullestrup 3

Casebeskrivelse Co-Creation Gullestrup 4

Følg Co-Creation Gullestrup

 

Co-Creation Gullestrup havde både en hjemmeside og Facebook-side. 

bottom of page