top of page
AARHUS KOMMUNE - FUTURUM
- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Virksomhedsrettet indsats for borgere med psykisk sårbarhed - Futurum

Dette indslusningsforløb er for borgere med psykiske udfordringer og videregående uddannelser, der hjælpes i job ved hjælp fra virksomhedskonsulenter med særligt fokus på denne målgruppe. Projektet er navngivet Futurum.

Projektets målgruppe:

Målgruppen for Futurum er ledige eller sygemeldte borgere med psykisk sårbarhed, som har videregående uddannelser eller har afbrudt en videregående uddannelse, da netop denne målgruppe har en vis størrelse grundet Aarhus' mange uddannelsesinstitutioner. Andre psykisk sårbare vil dog ligeledes indgå i projektet, selvom hovedfokus ikke er herpå.

Projektets mål

Projektperioden fra 1. oktober 2017 til og med 31. december 2021. I perioden er det målet at etablere og sikre en mere hensigtsmæssig koordinering mellem understøttende sociale-, sundhedsmæssige og psykiatriske indsatser. Succeskriteriet er at opnå minimum 160 deltagere indenfor målgruppen, hvor 60 % kommer i job eller uddannelse. 

Projektets aktiviteter

Projektet tager afsæt i virksomhedskonsulenter, der har fokus på borgernes vej til job og genoptagelse af uddannelse med afsæt i IPS-modellen. Metoden tager udgangspunkt i en place-then-train logik, hvor der tidligt i forløbet etableres en virksomhedspraktik, hvor al træning og udvikling skal finde sted

Virksomhedskonsulenten faciliterer blandt andet kontakten mellem borgere og virksomheder, samt sikrer målgruppens fastholdelse på arbejdspladsen.  

Projektets additionalitet

Det er nyt at ansætte en virksomhedskonsulent med særligt fokus på denne målgruppe, hvorfor også metoderne, heriblandt IPS-modeller, heller ikke før er afprøvet på denne målgruppe. 

Projektleder

Gitte Breinholt Bjerregaard

Mail: gbb@aarhus.dk

Mobil: 2920 8746

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Aarhus Kommune - Futurum 1

Casebeskrivelse Aarhus Kommune - Futurum 2

Casebeskrivelse Aarhus Kommune - Futurum 3

Casebeskrivelse Aarhus Kommune - Futurum 4

bottom of page