top of page
CASTBERGGÅRD JOB- OG UDVIKLINGSCENTER - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Indslusningsforløb for døve og hørehæmmede

Dette indslusningsforløb er af regional karakter og har til formål, at flere døve og hørehæmmede, der har været ledige i længere tid, finder vej tilbage til arbejdsmarkedet. Dette gøres i et nyt samarbejde mellem jobcentrene og Castberggård job- og udviklingscenter. 

Projektets målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er ledige døve og hørehæmmede, der har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode.

 

Projektets mål

Projektet løber fra 1.8.2017 - 31.3.2019, hvoraf de 3 sidste måneder bruges på opsamling samt sikringen af forankring af resultaterne. I denne periode gennemføres 2 hold af 10 deltagere. Målet er, at 90% af disse kommer i praktik efter de første 2 uger og at 40% ender med ansættelse. 

Projektets aktiviteter

Aktiviteterne for målgruppen starter med to intro-uger på Castberggård, hvor formålet er at højne borgernes vidensniveau i forhold til egen funktionsnedsættelse. Herefter kommer den enkelte borger i 11 ugers praktik, hvor jobkonsulenter fra Castberggård er til rådighed som støtte.
I løbet af praktikken indgår tre kursusdage for målgruppen. Her arbejder borgerne og relevante fagpersoner med de muligheder og udfordringer, der synliggøres i løbet af praktikperioden. 

Virksomhederne inddrages i projektet gennem et Task Force bestående af 5-7 virksomheder, som inspirerer til udvikling af projektets samarbejde med virksomheder tilknyttet projektet. Her klædes repræsentanter fra virksomheder på mht. at imødekomme udfordringer ved at have hørehæmmede medarbejdere i både praktik og ansættelse. 

Jobcentrene bliver tilbudt en kursusdag for bedst muligt at kunne spotte en borger med høretab samt få viden om udfordringer, særlige hensyn og indsatsmuligheder, der fremmer den korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektets additionalitet

Først og fremmest har dette projekt et regionalt fokus, hvilket er nyt i forhold til målgruppen, men især også for virksomhedsindsatsen. Metodemæssigt arbejdes der med forandringsbaseret læring, der både er praksis- og forskningsbaseret og additionelt målrettet ledige med høretab.

Dertil er det også nyt i forhold til både målgruppen og virksomhederne, at man har mulighed for sparring og lærring i form af kursusdage og mentoruddannelse.

Projektkoordinator

Holger Jensen

Mail: hj@cbg.dk

Mobil: 2858 2087

Materialer

Dialogskema

Indsatsmodel

Mindmap Advisory Board

Logbog

Forandringsskema 

Indslusningsforløb for døve og hørehæmmede

Casebeskrivelser

Du kan her læse om to forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse 1

Casebeskrivelse 2

bottom of page