top of page
Metodeopsamling og evaluering

Rummelig imidt har været aktivt i perioden 2015-2022. Projektets formål har været at udvikle nye innovative metoder til at få borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Rummelig imidt er et metodeudviklingsprojekt, og derfor er det vores ambition, at de metoder, der er blevet afprøvet og udviklet, også videreleveres til andre, der kan gøre brug af dem. 

Disse metoder er blandt andet blevet udviklet i borgerrettede indslusningsforløb, som er udarbejdet i kommunerne, en virksomhedsrettet indsats, en cirkulær økonomisk indsats, og en sociale indkøbs indsats.

Erfaringer og læring fra projektet er kontinuerligt blevet evalueret, og der er samtidig blevet justeret igennem projektets levetid på en sådan måde, at vi ved projektets afslutning i foråret 2022 stod tilbage med de bedst mulige og mest brugbare resultater og erfaringer.

Følgeforskning tilknyttet projektet

Følgeforskning i Rummelig imidt er løbende blevet foretaget og faciliteret af Pluss Leadership - i form af blandt andet evalueringer. Pluss Leadership har fungeret som Rummelig imidts kritiske ven, og har også assisteret i udvælgelsen af samarbejdspartnere.

Vurdering af additionalitet

I forbindelse med følgeforskningen på Rummelig imidt har Pluss bistået Projekter imidt med en vurdering af additionaliteten af de projektforslag, som kommunerne (og evt. andre) fremsendte med henblik på at opnå finansiering gennem Rummelig imidt.

Nye metoder og gode erfaringer lever videre i metodebog

Metodehåndbogen samler de borgerrettede forløb

Metodebogen er en samling af de borgerrettede forløb, hvor vores samarbejdspartnere fortæller om resultater og de erfaringer, de har gjort sig i lige netop deres projekt og med deres målgruppe.
 

Bogen er bygget op således, at hvert projekt foruden den skrevne tekst har to videoer. En animationsvideo, der kort fortæller om projektets indhold, og en interviewvideo, hvor projektmedarbejdere fortæller om, hvilke - både gode og dårlige - erfaringer, de tager med videre. 
 

Vi håber, I vil lade jer inspirere og gøre brug af de erfaringer og metoder, der er udviklet under Rummelig imidt. 

I denne film vises en kort introduktion til metodebogen og dens opbygning:

Rummelig imidt har ikke kun udviklet metoder, der skulle bruges i projektperioden. De nyudviklede og innovative metoder, der blev udformet for at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde, skal forhåbentlige leve videre og videretænkes ude i virkeligheden - også efter 2022, hvor Rummelig imidt lukkede ned - så metoderne også i fremtiden kan hjælpe borgere mod beskæftigelse.  

For at sikre, at de udviklede nyskabende metoder bliver nedfældet og gemt for fremtiden, har Pluss Leadership ligeledes stået for metodeopsamlingen af projektet.

Vi har således fået samlet alle nyudviklede metoder fra seks års arbejde med Rummelig imidt i vores online metodebog. På den måde kan interesserede aktører på beskæftigelsesområdet læse om Rummelig imidt-delprojekternes erfaringer, deres gode råd, resultater, samt finde de konkrete værktøjer, som projekterne har udviklet.

Vi har valgt at samle erfaringerne fra Rummelig imidt i en metodebog på denne måde, da vi ønsker, at metoderne og værktøjerne fra vores samarbejdspartnere præsenteres i en form, der er levende, gennemskuelig og let tilgængelig. 

bottom of page