top of page

Resultater for Rummelig imidt

På denne side kan du se slutevalueringen for Rummelig imidt, samt en oversigt over resultater og det arbejde, der er udført i Rummelig imidt i projektets levetid fra 18.09.2015 til 28.02.2022.

slutevaluering RIM forside.JPG

Jobåbninger for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Hele formålet med projekt Rummelig imidt har været at skabe jobåbninger for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Denne målsætning er søgt opfyldt gennem borgerrettet indsatsvirksomhedsrettet indsats, socialøkonomisk indsats, cirkulær økonomisk indsats og sociale indkøb indsats

 

Herunder uddybning af resultater indenfor disse indsatsområder. 

Rummelig imidt har faciliteret 22 borgerrettede delprojekter (inklusionsforløb) i Region Midtjylland
 

 • De 22 delprojekter er gennemført i et samarbejde med 11 kommuner og fem andre aktører/ NGO-er  

 • 913 borgere med forskellige udfordringer har deltaget

 • 580 borgere har gennemført deres forløb

 • 252 borgere er blevet selvforsørgende (233 i "ordinære" virksomheder og 19 i socialøkonomiske virksomheder)

 • 79 borgere er stoppet før tid på grund af beskæftigelse /uddannelse

 • Størstedelen af deltagerne har i en eller anden form opnået en progression i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet i form af beskæftigelse, uddannelse, afklaring eller pension

Læs mere om borgernes udbytte i Rummelig imidt her:

Rummelig imidt (Code of Care) har faciliteret oprettelse og drift af otte virksomhedsnetværk (Task Forces) i Region Midtjylland

Udover de virksomhedsnetværk som blev faciliteret af Code of Care har der også været etableret et dialogforum i Randers og et CØ-virksomhedsnetværk, hvilket bringer tallet på virksomheder, som har deltaget i disse virksomhedsnetværk, op på 278. Derudover har der været afholdt events, og på den måde er ideen om at udbrede det rummelig arbejdsmarked og ansætte folk fra kanten nået ud til over 700 virksomheder.

 

Virksomhedsnetværkene har - udover at hjælpe med ansættelse af mennesker på kanten - også bidraget med idéer til jobcentrene for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre. 

Rummelig imidt (Kooperationen) har uddannet erhvervskonsulenter og faciliteret et Socialøkonomisk netværk i Region Midtjylland

Der er gennemført to uddannelsesforløb (2017/2018 og 2021) for erhvervskonsulenter i kommunerne i regionen og for andre interessenter. Målet har været at klæde personer på til at kunne rådgive og vejlede til nye eller eksisterende socialøkonomiske virksomheder for at styrke disse til gavn for at uge muligheden for ansættelse af folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Det socialøkonomiske netværk ”Socialøkonomimidt” har haft deltagelse af cirka 120 interessenter, som har mødtes på netværksmøder igennem hele projektperioden for at drøfte udfordringer, lovgivning, styrkelse af forretningsdrift mm.

Der er udarbejdet en meget omfangsrig materialebank:

Rummelig imidt har arbejdet med at udbrede ideen om og kendskabet til sociale indkøb i Region Midtjylland

Der har været taget kontakt til 10 kommuner, hvor der har været møde mellem chefer fra indkøbsafdelingen og beskæftigelsesafdelingen. Disse møder har haft det mål at høre ind til hvilke overvejelser kommunerne gør sig når de køber ind i forhold til at knytte udbud/indkøb op på at ansætte folk fra kanten af arbejdsmarkedet. Der har også været afholdt en række webinarer med oplæg om de muligheder, der er rent juridisk og lovgivningsmæssigt med en bred deltagerkreds fra kommunerne i regionen.

Der er udarbejdet en materialebank om sociale indkøb. Klik ind og se den her:

Vi har oprettet en Socialøkonomisk Leverandør Portal

For at fremme og lette kommunerne når de foretager sociale indkøb, har vi lavet en Socialøkonomisk Leverandørportal. Portalen er et unikt værktøj, hvor de socialøkonomiske virksomhederne har et vindue for deres produkter. Samtidig gør portalen det lettere for kommunale indkøbere at finde steder at handle socialt.

Rummelig imidt har arbejdet med at udbrede kendskabet til det beskæftigelsesmæssige potentiale i cirkulær økonomi

I Samarbejde med CABI har der været afholdt to seminarer med fokus på cirkulær økonomi og beskæftigelsespotentialet. Derudover har der været etableret et virksomhedsnetværk i projektperioden. Dette har været med til at udbrede idéerne om cirkulær økonomi og denne virksomhedsdrifts potentiale.

Rummelig imidt har haft tilknyttet følgeforskning i hele projektperioden

Pluss Leadership har været Rummelig imidt’s kritiske venner i hele perioden og udfordret Projekter imidt til at nå de mål, der var sat. Pluss Leadership har også været med i udviklingen af et værktøj til at vurdere additionalitet i aktiviteterne, udarbejde både virksomheds- og borgersurveys, samt samle de indhøstede erfaringer/læringen i en digital metodehåndbog, hvori der findes talrige gode fortællinger og erfaringer fra alle aktiviteterne. 

Opsummering: En bevilling på cirka 55 millioner kroner har blandt andet givet:

 

 • 250 jobs 

 • Borgerrettede aktiviteter i 14 ud af 19 kommuner i regionen

 • Kontakt til næsten 700 virksomheder med budskabet om det rummelige arbejdsmarked 

 • Otte virksomhedsnetværk hvoraf mange har fortsat deres arbejde

 • En øgning af kendskab til socialøkonomi i Region Midtjylland

 • Danmarks første leverandørportal for registrerede socialøkonomiske virksomheder

 • Publikationer om socialøkonomi og en fantastisk materialebank

 • En opstart på at formidle om og fremme sociale indkøb i kommunerne i regionen

 • At drage beskæftigelsesperspektivet ind i CØ-virksomhederne 

 • Stort samarbejde på tværs og netværk i regionen til gavn for arbejdet med det rummelige arbejdsmarked 

 • En god og solid formidling af projektet til gavn for mange 

 
Observationer vi som operatør gerne vil fremhæve:

 • Når der er tid og resurser (økonomi), kan der skabes resultater

 • Det sprudler af idéer rundt om i regionen til gavn for folk på kanten

 • Det er muligt at flytte folk, der ønsker det ind på arbejdsmarkedet  

 • Det er sundt at nedbryde søjler og arbejde på tværs

bottom of page