top of page

HEDENSTED KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

RUM TIL OS - for ledige over 30 år med psykiske diagnoser,
som modtager offentlig forsørgelsesydelse

Indslusningsforløbet i Hedensted samarbejder med lokale
virksomheder,  omkring at udvikle en model, som understøtter
borgere, med psykiatriske diagnoser, i at komme i job. Ligeledes
udvikler projektet en tilgang og en indsats fra kommunes side, som
understøtter målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe:

Projektets målgruppe er ledige med psykiske diagnoser, som modtager offentlig forsørgelsesydelse. Denne målgruppe ender som ofte ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet, på trods af at mange har både erhvervsmæssige evner og erfaringer. 

Projektets mål

Projektet løber fra 1. februar 2017 til ultimo december 2019, hvor man ved projektets afslutning forventer at have fået 12 ledige i ordinært aflønnet arbejde (løntimer, flexjob). Dertil forventes det, at 8 borgere er afklaret til flexjob, 5 er i uddannelse og 25 har været/er i virksomhedspraktik.  

Projektets aktiviteter

Projektets formål er i samarbejde med virksomheder at udvikle en arbejdsmodel, som understøtter borgere med psykiatriske diagnoser med at komme i job.

Nedenstående model illustrerer projektets indsatser:

De særlige væsentlige elementer i projektet er samarbejdet med Task Force Code of Care Hedensted, jobrettede holdforløb for målgruppen samt kompetence opbygning for virksomhedernes og kommunernes ansatte til at støtte de ledige i at opnå beskæftigelse.

Virksomhedstilknytningen sker gennem det etablerede Task Force, og fungerer som sparringspartner og døråbnere for de ledige.

Jobcentrets og socialpsykiatrien guider endvidere virksomhederne i ansættelse af målgruppen, hvilket blandt andet også gøres ved opkvalificering af kommunale medarbejdere. Endvidere tilbyder projektet en særlig ambassadør/mentoruddannelse for virksomhedens ansatte.

Generelt har projektet fokus på at praktisere en helhedsorienteret indsats for målgruppen, som rummer både beskæftigelse, social indsats og behandling.

Projektets additionalitet

Projektet bidrager med konkret viden om, hvordan der opnås en langt højere grad af rummelighed på det lokale arbejdsmarked i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser. Endvidere giver projektet svar på, hvordan den kommunale indsats for målgruppen kan understøtte denne i at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektkoordinator

Allan Munkholm

Mail: allan.munkholm@hedensted.dk

Mobil: 4046 7428

Casebeskrivelser 

Du kan her læse forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Hedensted Kommune 1 

Casebeskrivelse Hedensted Kommune 2

Casebeskrivelse Hedensted Kommune 3

bottom of page