top of page
IKAST-BRANDE KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Inklusion i tekstilbranchen

Indslusningsforløbet i Ikast Brande hjælper igennem et forløb

hos systuen Sylab, samt oprettelse af et virksomheds

Task Force borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe:

Projektets målgruppe er langtidsledige modtagere af ledighedsydelse, integrationsydelse, kontanthjælp og førtidspension, der tidligere har arbejdet i tekstilbranchen eller har interesse i et brancheskift.

Projektets mål

Projekter løber fra november 2017 til primo 2019. I denne periode er det målet, at 16 borgere når at gennemføre et indslusningsforløb i projektet. Det er endvidere et succeskriterie, at 75%, altså 12 borgere, vil opnå selvforsørgelse efter endt forløb. 

Projektets aktiviteter

Ikast Brande Kommune vurderer, at der er gode muligheder for jobåbninger inden for tekstilbranchen, og projektet igangsætter derfor et udviklingsforløb for netop denne branche. 

Sylab er en systue, der lavere mindre opgaver for opkommende designere, tilbyder kontorpladser og tilknyttes større syopgaver. Det er i det tætte samarbejde mellem Sylab og de lokale tekstilvirksomheder, der skabes praktikpladser, jobåbninger og arbejdspladser for målgruppen. 

Det er hos Sylab, målgruppen arbejder med socialfaglige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, udarbejde CV og samtidig modtager relevant oplæring i forhold til branchen og den virksomhed, hvor de er i praktik. Igennem hele forløbet tilknyttes en projektleder, som agerer som jobcoach for borgerne og igennem hele projektet har ansvaret for støttende foranstaltninger til hjælp for den ledige før, under og efter praktikperioden. 

Der etableres samtidigt et socialt Task Force med 8-10 virksomheder, der løbende beskriver og nedbryder barrierer mellem jobcenter/projekt og borgere, samt kommer med foreslag til, hvordan der findes flere virksomheder til at modtage borgere i praktik. 

Projektets additionalitet

Projektets additionalitet ligger i høj grad i, at beskæftigelsesindsatsen i dette projekt er langt mere brancheorienteret end hidtil set. Det er nyt både at arbejde for at få udsatte borgere ind på arbejdesmarkedet samtidig med, at man gennem opkvalificering af borgere med forældede kompetencer, gør borgere attraktive for arbejdsmarkedet.   

Dertil er det nyt, at man gennem dette projekt i højere grad gør beskæftigelsesindsatsen til en fælles opgave for virksomhederne og jobcentret for at hjælpe de ledige tilbage i job.

Projektkoordinator

Betina Simonsen

Mail: betina@ldcluster.com

Mobil: 2936 0090

Presse

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Sylab 1

Casebeskrivelse Sylab 2

bottom of page