top of page

SYDDJURS BIBLIOTEK OG SYDDJURS KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Et erhvervsrettet kulturprojekt - Sy og design

Målgruppen er borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, som har brug for udvikling af deres arbejdsevne. Baggrunden for indsatsen er at få flyttet målgruppen til selvforsørgelse igennem et erhvervsrettet kulturprojekt. Dette projekt er skabt på tværs af kommunens faglige ”søjler” for at skabe en erhvervsrettet virksomhedsnær ”træningsbane” med elementer fra kulturaktørernes kreative produktion.

Projektholder

Syddjurs Bibliotek, Kulturskolen og Styrket Helhed, Syddjurs Kommune

Projektets målgruppe

Målgruppen er borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, som har brug for udvikling af deres arbejdsevne. Der kan være tale om både mænd og kvinder over 18 år, og alle målgrupper indenfor Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

De involverede borgere kan have følgende udfordringer:

 

  • Borgerne har generelt vanskeligheder med at komme væk fra eget hjem, idet der kan være psykiske, fysiske og sociale udfordringer, der har vanskeliggjort en hverdag med aktiviteter udenfor hjemmet.

 

  • Flere borgere har social angst, depression eller anden form for psykisk lidelse eller sårbarhed i livet.

 

  • Borgerne, som tænkes ind i projektet har generelt et lavt selvværd, og har ganske få oplevelser af succes (hvis nogen) ift. deres tilknytning til arbejdsmarked og uddannelsessystem. 

 

  • Borgerne har generelt et begrænset socialt netværk, hvorfor det er ambitionen at gruppen også vil være netværksskabende ift. relationer med ligesindede i lokalområdet.

 

Det er et visitationskrav at borgeren ikke er selvforsørgende.

Projektets mål

Projektperioden løber fra den 1. december 2019 til 30. august 2020. I perioden forventes det, at 9-10 borgere vil deltage i projektet. Målet er at sikre at 2 – 3 af de deltagende borgere kommer i beskæftigelse samt at alle borgere, der deltager i projektet, kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Projektets aktiviteter

Baggrunden for indsatsen er at få flyttet målgruppen til selvforsørgelse igennem et erhvervsrettet kulturprojekt. Dette projekt er skabt på tværs af kommunens faglige ”søjler” for at skabe en erhvervsrettet virksomhedsnær ”træningsbane” med elementer fra kulturaktørernes kreative produktion.

 

Samarbejdet er unikt i Syddjurs Kommune, og projektet tjener derfor som en mulig model for, hvordan man kan tænke beskæftigelsesprojekter bredt i alle kommuner. Samarbejdet giver – udover indholdsdelene – ligeledes forskellige fagpersoner mulighed for at sikre at understøtteborgeren på et individuelt plan i forskellige arbejdslignende situationer med synlige resultater.

Projektet er opdelt i tre faser:

 

Fase 1 består af

  • Afsøge borgergruppen, der er tilknyttet Styrket Helhed, og finde de rette kandidater til at deltage.

  • Formidle og præsentere projektet for borgerne

  • Etablere individuelle opstartsaftaler, der er tilpasset borgernes individuelle behov

  • Motivere borgerne til at deltage

  • Sikre en tryg opstart bl.a. via muligheden for træning i transport samt indtræden i ny social kontekst

Fase 2 består af

Kreativ produktion af forskellig art i samarbejde med Kulturskolens lærer indenfor syning og design. I denne fase vil der være fokus på konkret produktion af enkelte elementer, indenfor en fast ramme af arbejdstid, mål og opgaver. Der vil være et tæt samarbejde mellem faglærer og sagsbehandlere. Syddjurs Bibliotek bidrager i denne forbindelse ligeledes med opgaver og ressourcer. Denne fase vil blive afviklet på Kulturskolen i Rønde.

 

Borgeren vil have en fast arbejdsuge bestående af 2 x 3 timer, og i forbindelse med hver arbejdsdag vil der være en kreativ fagperson samt en rådgiver fra Styrket Helhed tilstede.

 

I tæt samarbejde med en rådgiver fra Styrket Helhed vil der sideløbende med denne fase blive arbejdet på at afklare relevante praktikpladser samt etablere konkrete forløb til de deltagende borgere.

 

Fase 3 består af

Rådgivere fra Styrket Helhed kontakter arbejdsgiver og etablerer individuelle virksomhedspraktikker.

 

Efterværn:
Gruppesamtaler, hvor der er tryghed i gruppen, en empowerment tilgang og erfaringsudveksling. Formålet er deling af joberfaringer fra de enkelte virksomhedspraktikker, erfaringer med jobsøgning, udarbejdelse af CV og Jobansøgninger. 
Desuden individuelle samtaler og løbende opfølgning med den enkelte borger.

Projektets additionalitet

Syddjurs Kommunes strategi ift borgere, der ikke er selvforsørgende, er primært virksomhedsrettet. I forhold til denne målgruppe vil det være nyttigt med en mindre krævende træningsbane uden forventninger fra en arbejdsgiver.

 

Dette projekt er anderledes, idet der vil være tale om en kreativ aktivitet, hvor borgerne skal sy og pynte/designe muleposer til bibliotekerne. Et kreativt udgangspunkt for arbejdet kan skabe grobund for frigørelse af ressourcer for den enkelte borger samt skabe glæde og selvværd, hvilket kan medtages ind i fremtidige praktiker samt tilknytning til virksomheder.

 

Projektet er bæredygtigt ift. produktion, materialevalg samt formål. Dette

lever op til Syddjurs Kommunes værdisæt og ambition om bæredygtighed og skaber dermed værdi for den enkelte borger samt den samlede organisation. Projektet giver ligeledes borgerne praktisk erfaring med cirkulær økonomi og understøtter derfor genbrugstanken.

Projektleder

Claus Pettersson

Biblioteksleder, Syddjurs Bibliotek 

Mail: clgp@syddjurs.dk

Telefon: 20514331

bottom of page