top of page

Værktøjskasse

I Værktøjskassen findes relevante dokumenter og formalia til de forskellige dele af projektet så som: ansøgningsskema, timeregistrering, partnererklæringer m.m.

 

Projekter, som opnår økonomisk støtte hos Projekter imidt til gennemførelse af indslusningsforløb, vil ligeledes kunne finde både vejledninger og skemaer til afrapportering af projektet her.

Under værktøjskassen finder du ligeledes et pressekit, hvor retningslinjer for brug af logoer m.m. står beskrevet, samt kommunikationsmateriale fra Rummelig imidt.

Er der spørgsmål eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

bottom of page