Værktøjskasse
 

I Værktøjskassen findes relevante dokumenter og 
formalia til de forskellige dele af projektet så som: 
ansøgningsskema, timeregistrering, 
partnererklæringer m.m.

 

Projekter, som opnår økonomisk støtte hos
Projektsekretariatet ApS til gennemførelse af
indslusningsforløb, vil ligeledes kunne finde både
vejledninger og skemaer til afrapportering af projektet
her.

Under værktøjskassen finder du ligeledes et pressekit,
hvor der retningslinjer for brug af loger m.m. står beskrevet, samt kommunikationsmateriale fra Rummelig imidt.

Er der spørgsmål eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.