top of page
SIND - AARHUS OG ODDER - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Rampen til det gode job

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem organisationen SIND Pårørenderådgivning, Aarhus Kommune, Odder Kommune og en række socialøkonomiske virksomheder, som skal skabe en anderledes indgang på arbejdsmarkedet for psykisk sårbare borgere. 

Projektets målgruppe

Målgruppen i projektet er psykisk sårbare borgere, der har behov for en forberedende indsats for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet. Deltagerne skal være motiveret for at deltage i projektet og visiteres fra jobcentret. 

 

Projektets mål

Projektet løber fra 01.12.18 - 30.09.20. I denne periode er 60 borgere med i projektet i Aarhus Kommune og 40 i Odder Kommune, hvor man arbejder med en gruppe på 20 borgere ad gangen. 

Det forventes ved projektets afslutning, at 60 % er i flexjob eller anden beskæftigelse efter endt forløb. 

Projektets aktiviteter

Projektet ønsker i projektperioden at opbygge et virksomhedsnetværk af socialøkonomiske virksomheder, hvor SIND fungerer som facilitator samtidig med, at SIND tilbyder borgerne et tæt og flexibelt samtaleforløb. 

 

Virksomhedsnetværket har bl.a. til opgave at:

  • Rådgive om mulige virksomhedskontakter 

  • Rådgive omkring og pege på barrier for målgruppen

  • Rådegive kommunerne om anvendelse af socialøkonomiske virksomheder

Virksomhederne skal ligeledes stille sig til rådighed for indslusningsforløb for målgruppen, i de tilfælde, hvor de giver mening. I sådanne forløb tilknyttes en Job Coach, som skal støtte borgerne både før, under og efter ansættelsen, samt give støtte til de ordinære virksomheder, der modtager borgerne. 

Det er SINDs opgave at facilitere virksomhedsnetværket, og der tilknyttes ligeledes en virksomhedskonsulent fra jobcentret, som kan sparre med SIND.

Projektets additionalitet

Projektet er innovativt, da det er nyt at afprøve virkningen af et socialøkonomisk virksomhedsnetværk. I disse virksomheder er der i mange tilfælde allerede psykisk sårbare tilknyttet, hvorfor socialøkonomiske virksomheder har andre muligheder for at modtage denne målgruppe.

 

Det er ligeledes nyt ift. den eksisterende indsats at suppleres med SINDs viden og kompetencer. 

Materialer og metoder

Læs mere her om den anvendte metode: 'Du bestemmer - nye sammenhænge, nye muligheder' 

Se det anvendte 'kompetencekort' her

Læs mere om projektet i SIND's folder her

Casebeskrivelser

Du kan her læse om forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse SIND Erhverv 1

Casebeskrivelse SIND Erhverv 2

Casebeskrivelse SIND Erhverv 3

Projektleder

Jonna Winther

Mail: jw@sindspaa.dk

Mobil: 2310 0346

bottom of page