Indslusningsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Rummelig imidt udvikler og afprøver additionelle indslusningsforløb, som, bl.a. gennem en tæt virksomhedskontakt, kan bidrage til at flytte borgere fra kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet i job.

Hvilke målgrupper indslusningsforløbene arbejder med, er bestemt i de lokale områder og af samarbejdspartnerne. Det er kommunerne og de lokale aktører, der har den nødvendige viden om, hvilke målgrupper, der står uden for arbejdsmarkedet i lige netop deres område. 

Indslusningsforløbene har to primære formål:

1) Knytte borger og virksomhed tættere sammen

2) Bidrage til løsning af borgerens forskellige problemstillinger

Rummelig imidt samarbejder med mange geografisk
forskellige kommune, der hver især afprøver deres innovative
metoder til at få den valgte målgruppe ind på arbejdsmarkedet. Indslusningsforløbene starter og slutter løbende i Rummelig
imidts projektperiode. Erfaringer, materialer og metoder
samles i en offentlig tilgængelig e-bog.

Find denne under - Metodeopsamling