top of page
AARHUS KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Fremskudt virksomhedskonsulent og koordinator for
krigsveteraner 

Dette projekt ønsker at afklare hensigtsmæssige prioriteringer
indenfor målgruppen: krigsveteraner, hvilket er gjort ved
ansættelse af en veterankoordinator. Denne understøtter en
helhedsorienteret indsats, samt brobygger mellem
kommuner, regioner og relevante organisationer og
virksomheder.  

Projektets målgruppe:

Målgruppen i projektet er krigsveteraner, hvilket defineres som en
person, der har været udsendt i mindst én international mission i
mere end 28 sammenhængende dage. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i forsvaret eller det civile. 

Projektets mål

Projektetperioden er fra 1. oktober 2017 til og med 31. marts 2019. I perioden sikres en bedre koordinering ift. indsatser for veteraner i Aarhus Kommune. Helt konkret er målet at opnå 30 borgerrettede forløb med fokus på beskæftigelse og uddannelse. 60 % af disse forløb skal derefter udmunde i selvforsørgelse i form af job eller uddannelse. 

Projektets aktiviteter

Veterankoordinatoren fungerer som veteranernes guide ift. de forskellige sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige indsatser med selvforsørgelse som omdrejningspunktet for projektet.

 

Veterankoordinatoren tager i sit arbejde udgangspunkt i IPS-modellen, hvis grundlag blandt andet er, at der tidligt i forløbet etableres et jobrettet forløb på en arbejdsplads, og at al træning, oplæring og udvikling sker her. 

Projektet handler derfor i høj grad om at samle og skabe en helhedsorienteret indsats overfor målgruppen, så denne oplever én indgang til kommunen og de indsatser, der tilbydes og bedst hjælper dem tilbage i job eller uddannelse. 

Projektets additionalitet

Det er nyt at ansætte en kommunal medarbejder, der har særligt fokus på denne målgruppe, samtidigmed med, at der sikres et beskæftigelsesmæssigt fokus i indsatsen. Dette med særligt henblik på at understøtte en mere helhedsorienteret indsats.

 

Projektleder 

Gitte Breinholt Bjerregaard

Mail: gbb@aarhus.dk

Mobil: 2920 8746

Materialer 

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse krigsveteraner 1

Casebeskrivelse krigsveteraner 2

Casebeskrivelse krigsveteraner 3

Casebeskrivelse krigsveteraner 4

 

Følg Aarhus Kommunes veteranprojekt

Projektet har en Facebook-side, som du kan finde ved at klikke på Facebook-ikonet nedenfor:

  • Facebook
bottom of page