Sociale indkøb kan give flere rummelige arbejdspladser

Rummelig imidt skal fremme en indsats i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland om at skabe sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og indkøbsafdelingen ved at afprøve nye, praksisnære metoder for sociale udbud.

Det giver god mening for kommuner at bruge offentlige indkøbsaftaler til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet f.eks. ved at indkøbe produkter og ydelser fra virksomheder, der tager et socialt ansvar. Dermed danner kommunens indkøbsaftale aktivt grundlag for flere rummelige arbejdspladser. Den store indkøbsvolumen for regionens kommuner giver anledning til i stigende grad at placere ordrer hos virksomheder, der samtidig løfter en samfundsgavnlig opgave.

Indsatsen fokuserer på at styrke socialøkonomiske og andre virksomheder, der tager et socialt ansvar, på vejen hen mod at blive leverandører til det offentlige. Indsatsen vil ligeledes fokusere på at udvikle metoder, der forenkler og gør det overskueligt for en kommunal indkøber at inddrage denne gruppe af virksomheder i udbudsprocessen.

Kontakt:

Angelika Marning

Udviklingskonsulent

Cirkulær økonomi og sociale indkøb

am@projekterimidt.dk

tlf. 6170 2071 

TIL INSPIRATION
Materialebank

Rummelig imidt 2015-2021 

Et projekt under Projekter imidt med finansiering fra:
EU's Socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.