top of page
HOLSTEBRO KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

VIRKSOMHEDERNES VEJ TIL RUMMELIGHED

Indslusningsforløbet i Holstebro Kommune giver gennem et 
rekrutteringsforløb STU-elever større og bedre tilknytning til
arbejdsmarkedet, hvilket sker i samarbejde med en social jobformidler
og en mentor i socialforvaltningen. 

Projektets målgruppe
Projektet arbejder med unge med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse eller sent udviklede i alderen 18-30 år. 
Målgruppen har desuden afsluttet en STU, hvor man vurderer, at der er brug en særlig indsats for at få den unge tilknyttet arbejdsmarkedet. 

Projektets mål

Projektet løber fra 1. juli 2018 til og med ultimo 2021. I denne periode vil ca. 37 unge være en del af projektet, hvoraf nogle vil fortsætte i rekrutteringsforløb efter endt projektperiode. 

Projektet arbejder ud fra et succeskriterium, der ønsker at fordoble den andel af unge, som kommer i beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår ét år efter endt STU - dvs. 22 %. 

Projektets aktiviteter

Projektet arbejder for at skabe meningsfuld beskæftigelse gennem målrettede individuelle rekrutteringsforløb, hvor den unge udvikles og optrænes til et job ude i en lokal virksomhed. 

Til denne opgave bruger projektet en social jobformidler og en mentor, der begge fysisk er placeret samme sted som STU for at sikre, at indsatsen foregår der, hvor der er stor faglig viden om målgruppen. 

Den social jobformidler arbejder sammen med den unge med motivation, mål og barrierer ift. et job, hvorfor det også er den sociale jobformidlers opgave at matche den unge med en lokal virksomhed. Mentoren arbejder derimod med den praktiske og pædagogiske støtte til den unge, så den unge mestre alle de hverdagsting, der er udenom selve jobbet. 

Projektet arbejder med partnerskaber sammen med lokale virksomheder, hvor virksomhederne adopterer den unge fra første dag med henblik på at skabe øget engagement hos både virksomheden og den unge. Undervejs trænes den unges faglige og sociale kompetencer, der er nødvendige for den pågældende jobfunktion, da målet - og aftalen - er, at virksomheden ansætter den unge efter endt rekrutteringsforløb. 

For at styrke lokale virksomheders motivation for at tage et socialt ansvar gennemføres desuden i løbet af projektperioden aktiviteter målrettet vidensdeling og netværksdannelse blandt de deltagende virksomheder.

Projektets additionalitet

Projektet adskiller sig fra den eksisterende indsats, da der ikke på nuværende tidspunkt er en indsats, der forbereder den unge til et konkret job. Et væsentlig additionelt element i projektet er ligeledes, at man gør op med tankegangen omkring, at systemet skal spille hovedrollen i de unges liv. Virksomhederne og de unge skal sammen arbejde for at finde det rigtige match, hvorledes den sociale jobformidler foruden det normale "job-konsulent" arbejde ligeledes sikrer, at virksomhederne forpligter sig til ansættelse efter endt rekrutteringsforløb. 

Projektkoordinator

Søren Landkildehus

Mail: Soren.landkildehus@holstebro.dk

Mobil: 2275 1071

Materialer

Projektet har udarbejdet en folder, som du kan læse her.

Du kan også læse mere om Jobkurs på projektets hjemmeside: https://uddannelsescentermariebjerg.dk/stu/jobkurs/ 

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Holstebro Kommune 1

Casebeskrivelse Holstebro Kommune 2

Casebeskrivelse Holstebro Kommune 3

bottom of page