top of page
JOBCENTER SILKEBORG - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Brug for hinanden

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem jobcentret

og udvalgte virksomheder, der sammen danner et Advisory Board.
Dette fællesskab og netværk skaber nye virksomhedskontakter for
bedre at kunne matche borgere med ledige jobs. 

Projektets målgruppe

Målgruppen for projektet er nyvesiterede ledige flexjobbere med en effektivitet på 10 timer eller derunder, ressourceforløbsborgere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Projektets mål

Målsætningen ift. borgere er, at ud af en bruttogruppe på 50 borgere vil 10-15 komme i job. 

Derudover er målsætningen i forhold til virksomhederne, at der vil visiteres 30-40 småjobs, og at der i det endelige Advisory Board vil deltage 12 virksomheder.
Projektet løber fra 1. august 2017 og med afslutning 31. december 2019. Herefter skal det etablerede samarbejde med virksomhederne, implementeres i jobcenterets daglige arbejde.

 

Projektets aktiviteter

Projektet - Brug for hinanden - sætter fokus på og forbedrer samarbejdet med virksomhederne i Silkeborg Kommune. Der findes allerede i kommunen 2 projekter, der beskæftiger sig med en borgerrettet indsats, og derfor arbejder projektet med at bidrage til en mere helhedsorienteret indsats gennem samspil mellem de eksisterende initiativer og Brug for hinanden.

Indsatsen i projektet handler om at få etableret et virksomhedsnetværk - Advisory Board - med nye virksomhedskontakter, og hvor virksomhederne forpligter sig til en aktiv indsats overfor målgruppen. Dette er blandt andet konkret ved at spotte småjobs, der har relevans for målgruppen.

Etableringen af Advisory Board starter ud med et opstartsarrangement, hvor 80 virksomheder inviteres. Udvælgelsen af disse virksomheder foregår i samråd med projektets samarbejdspartnere: Jobcenter Silkeborg, Erhverv Silkeborg, LO Silkeborg/Favrskov og Føtex.
Efter dette arrangement forventes 10-12 virksomheder at indgå i det endelige virksomhedsnetværk, der mødes kvartalsvis. 

 

Projektets additionalitet

Projektet er additionelt, da man ikke i dag har et tæt samarbejde med virksomhederne, men mere opsøger dem ad hoc. Projektet bidrager til en mere koordineret og effektiv indsats, hvor Advisory Board fungerer som sparringspartner og jobspottere. 

Dertil sikrer etableringen af virksomhedsnetværket, at der fremadrettet fås et mere kvalificeret samarbejde omkring udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

Projektleder

Dorte Nørgaard 

Mail: dno@silkeborg.dk

Mobil: 2967 2933

Materialer og kommunikation

Læs Brug for hinandens postkort her.

Se invitationen til Frokostmøder her.

Se programmet for Rummelig Uge 2018 her.

Se programmet for Rummelig Uge 2019 her.

Se programmet for Rummelig Uges åbningskonference her.

Læs projektets rekrutteringsflyer til Advisory Board Silkeborg her.

Se Advisory Board Silkeborgs LinkedIn-gruppe her.

Læs artikel om projektet i Midtjyllands Avis her.

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Silkeborg Kommune - Brug for hinanden 1

Casebeskrivelse Silkeborg Kommune - Brug for hinanden 2

Casebeskrivelse Silkeborg Kommune - Brug for hinanden 3

Casebeskrivelse Silkeborg Kommune - Brug for hinanden 4

bottom of page