top of page

Advisory board 

Advisory Boardet var aktivt i perioden 2017 til sommeren 2020.

Advisory Board var den rådgivende og idéskabende del af projektet og bidrog til projektet med inspiration, faglige input, samt stor erhvervsfaglig sparring. Advisory Board havde ingen selvstændig beslutningskompetence, men virkede som diskussionsforum.

 

Advisory Board blev betjent af sekretariatet, og medvirkede som ambassadører for Rummelig imidt. Derved understøttede Advisory Board kendskabet til projektet, og var med til at sikre solidt samarbejde mellem relevante parter i Region Midtjylland.

Advisory Board i Rummelig imidt bestod af:

JON KROG

Branchedirektør Selveje Danmark

Mobil: 5091 7810

Mail: jkr@selveje.dk

KENNETH MIKKELSEN

Erhvervsdirektør Herning & Ikast Brande Erhvervsråd

Mobil: 9626 1110

Mail: km@erhvervsraadet.dk

PETER NØRGAARD

Founder Creativ Company

Mobil: 2028 3310

Mail: peter@pnorgaard.dk

METTE RØNNAU

Direktør Cabi

Mobil: 9620 8360
Mail: mer@cabiweb.dk

Hans Enevoldsen.png

GITTE RØNDE
Specialkonsulent, STAR

Mobil: 7222 3637

Mail: gro@star.dk

HANS ENEVOLDSEN

Bestyrelsesformand i Projekter imidt

Formand LO Nordvestjylland

Mobil: 2051 5014

Mail: he@lofhnordvest.dk

VIBEKE JENSEN

Beskæftigelseschef Aarhus Kommune

Mobil: 2920 8330

Mail: vje@aarhus.dk

SØREN LANDKILDEHUS

Arbejdsmarkedschef Holstebro

Mobil: 2275 1071
Mail: Soren.landkildehus@holstebro.dk

kresten_vendelboe11_lille.jpg

KRESTEN VENDELBOE

Direktør og bestyrelsesmedlem i Projekter imidt

Formand FH Aarhus

Mobil: 4059 3983
Mail: krv@fh-aarhus.dk

INGE BAK

Adm. direktør hos Huset Venture

Mobil: 8628 3555

Mail: ingeb@husetventure.dk

Karen Elsgaard (002).jpg

KAREN ELSGAARD

Specialkonsulent, Regional udvikling, Region Midtjylland

Mobil: 2127 2650

Mail: karen.elsgaard@ru.rm.dk

FINN AMBY

Formand Danske Handikaporganisationer Aarhus

Mobil: 4130 1545

Mail: finn.amby@gmail.com

Morten Sort Mouritsen.jpg

MORTEN SORT MOURITSEN 

Adm. Direktør for Hustømrerne A/S 

Mobil: 6120 0317
Mail: mmo@hustomrerne.dk 

bottom of page