top of page
ODDER KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Flere i flexjob i Odder Kommune

Dette indslusningsforløb afprøver en særlig indsats for ledighedsydelsesmodtagere med andre udfordringer end ledighed så som stress, depression eller problemer med bevægeapparatet.

Dette projekt afprøves, i samarbejde med RespektRum, en mere håndholdt

indsats for at få den valgte målgruppe tilbage på arbejdsmarkedet i form

af flexjob.

Projektets målgruppe:

Målgruppen for projektet er ledighedsydelsesmodtagere i Odder Kommune, der har været ledige i en længere periode. Målgruppen er de ledighedsydelsesmodtagere, der har andre væsentlige udfordringer end ledighed, og derfor er sigtet et flexjob.

Projektets mål

Projektet løber fra 1. august 2017 til og med 31. marts 2019, hvor 25 borgere samlet set vil gennemføre projektet. I perioden er målet, at 18 borgere er i flexjob ved projektets afslutning. Dertil er målet, at borgerne gennem projektet opretholder en konstant tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor der maksimalt må være 3 uger mellem praktikperioderne for hver enkelt borger.

Projektets aktiviteter

Projektet består af et individuelt forløb hos den socialøkonomiske forening RespektRum, hvor RespektRum ugentlig afsætter 2-5 timer til hver borger. Forløbet tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og muligheder i forhold til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forløbet består af et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor der er fokus på mulighederne for flexjob, samt opkvalificeringstilbud. Dernæst er der et eller flere praktikforløb, der skal knytte borgerne til arbejdsmarkedet samt udvide borgernes faglige og geografiske mobilitet.

RespektRum samarbejder løbende med en række virksomheder, der både er nære samarbejdspartnere, virksomhedsnetværk samt stadig nye virksomheder. Virksomhederne er løbende med til at udvikle arbejdsfællesskabet, som er RespektRums platform for arbejdet med målgruppen.

Projektets additionalitet

Målgruppen har som oftest været ledige og afventet flexjob i længere tid og har svært ved at opnå et flexjob uden en særlig indsats. Projektet giver målgruppen en mere håndholdt indsats, der ikke tidligere har været ressourcer til. Dertil forbedrer projektet målgruppens geografiske og faglige mobilitet ved at uddelegere arbejdet til RespektRum, hvis metoder netop er tilpasset denne målgruppe.

 

Projektleder

Ole Stounbjerg

Mail: ole.stounbjerg@odder.dk

Mobil: 8780 3433

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Odder Kommune 1

Casebeskrivelse Odder Kommune 2

Casebeskrivelse Odder Kommune 3

bottom of page