top of page
AARHUS KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

BYLIVSJOB - innovative indslusningsforløb for udsatte ledige i "grønne" virksomheder

Dette indslusningsforløb er et samarbejde mellem De Forenede Bylivshuse, Teknik & Miljø, Jobcenter Aarhus, civilsamfundorganisationer, FO-Aarhus, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Projektholder

Aarhus Kommune, Forenede Bylivshuse

Projektets målgruppe

Ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Borgere, som bliver engagerede af bylivshusenes aktiviteter, profil og miljø, og oplever dette som meningsfuldt. Derfor kan deltagerne komme fra alle indsatsområder i Jobcenteret. Der kunne fx være tale om:

 • Unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

 • Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere over 30

 • Sygemeldte borgere og borgere i jobafklaring

Projektets mål

Projektperioden løber fra den 1. januar 2020 til den 28. februar 2022.

Det forventes, at minimum 30 borgere bliver en del af projektperioden. Men da en del af de borgere, som er i målgruppen, har komplekse udfordringer, kan tallet blive højere, da nogle borgere må ophøre i projektet og indgå i andre former for udredning/kvalificering.

Målet for projektet er, at alle deltagere skal have lønnet arbejde i projektperioden. Enten i Bylivshusene eller hos samarbejdspartnere.

Projektets aktiviteter

De forenede bylivshuse er en ramme om at gentænke kommunens møde med borgerne og borgernes møde med hinanden.

 

Grundlæggende er det tanken at bruge bylivshusenes inkluderende miljø til at skabe jobforløb for udsatte ledige, som via aktiviteterne i bylivshusene kvalificeres til jobs i lokale cirkulære  virksomheder.

 • Tager udgangspunkt i lokale ønsker, initiativer og interesser.

 • Understøtter lokalområdernes DNA og visioner.

 • Understøtter lokale fællesskaber, lokalt samarbejde og lokal (by)udvikling

 • Bygger bro mellem bydele i Aarhus og forener ildsjæle, beboere, lokale byudviklere, erhvervsdrivende, kulturaktører og kommune.

 • Udgør lokale kommunikationsplatforme og understøtter digitale nye løsninger lokalt og på tværs af Aarhus

Med de Forenede Bylivshuse skaber Aarhus en helt ny ramme og platform for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt og på tværs af lokalområdet.

 

De forenede bylivshuse drives i fællesskab af lokale borgere, foreninger, virksomheder og kommune. Den kommunale del løftes i fællesskab af de afdelinger, der har mulighed og interesse for det. De forenede Bylivshuse er et dynamisk initiativ, som udvikler sig i takt med at konceptet og metoden kvalificeres.

 

De Forenede Bylivshuse understøtter implementeringen af medborgerskabspolitikken, som byrådet besluttede 9. marts 2016.

 

Der er pt. 6 bylivshuse fordelt i Aarhus og endnu et på vej. Initiativet er forankret i Borgmesterens Afdeling Innovation & Medborgerskab.

Afsæt i cirkulær økonomi:

I etableringen af bylivshusene og bylivshusenes caféer anvendes fortrinsvis genbrugsmaterialer, bæredygtige materialer, materialer der kan skilles ad og genanvendes.

Ressourcer, der normalt vil blive smidt ud, genanvendes og bruges til fælles gavn. Det kan både være fødevare, byggematerialer, inventar mv.

Konkrete aktiviteter i projektet:

1. Der er ansat tre projektmedarbejdere i projektet. Aktiviteter og temaer, der knytter sig til cafédriften i bylivshusene er:

 • Cafédrift, indkøb og hvad der i øvrigt knytter sig til Cafédrift.

 • Bæredygtigt miljø, design og faciliteter

 • Have, dyrkning, råvarer, urter mv.

 • Formidling, netværk, brobygning

 • Fællesskabende aktiviteter, hvor mad kan være en anledning

 • Viden om allergener 

2. Projektmedarbejderne vil som en del af deres arbejde støtte projektdeltagerne i deres vej mod arbejdsmarkedet.

3. Efter en individuel tilrettelagt kvalificeringsperiode i bydelshusene - sluses projektdeltagerne videre til ansættelser i ordinære virksomheder og arbejdspladser eller i bylivshusene.

Dette sker i samarbejder med virksomhedskonsulenter i Jobcenter Aarhus, som har kontakten til virksomheder med relevante jobåbninger. Desuden vil viften af bylivshusenes virksomhedskontakter og virksomhedsbrugere blive inddraget i forhold til at finde lønnede timer til borgerne i projektet.

Det er ambitionen, at virksomhederne, der samarbejdes med, har fokus på cirkulær økonomi, bæredygtighed og medborgerskab.

4. Når det konkrete forløb i Domen og bylivshusene er afsluttet, fortsætter borgeren med at have tilknytning til Domen og bylivshusene. Enten i form af opfølgende mentorsamtaler eller netværk. Dette tilbud gælder uanset om personen er kommet i job eller fortsat er ledig. Længden af denne type efterværn vil blive tilrettelagt individuelt.

Projektets additionalitet

I projektet tager man afsæt i den særlige energi og det faglige og sociale fællesskab og inkluderende miljø, som er tilstede i byens bylivshuse. Mange udsatte ledige har behov for at være i netop et miljø, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor tempo og jobindhold kan afpasses den enkelte.

Ligeværd er en forudsætning for, at vi kan bruge vores evner og muligheder bedst muligt. Derfor er ligeværd gennemgående i arbejdet i bylivshusene.

I en tid hvor ledigheden er lav, og hvor mange virksomheder efterspørger arbejdskraft, skabes der i disse år plads til mange udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Men for mange er det en udfordring at forblive i jobbet, da den ledige mangler netværk og support til at tackle og forstå hverdagens små og store udfordringer.

Her kan bylivshusenes mylder af engagerede frivillige og medarbejdere være svaret, som skaber en bæredygtig løsning for den ledige borger.

I den mere klassiske beskæftigelsesindsats vil der ofte ikke være fokus og rum til at bygge langsigtede og bæredygtige løsninger for borgere.

Projektleder 

Tine Holm Mathiasen

Sektionsleder, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

Mail: thma@aarhus.dk

Mobil: 51 57 66 04

Casebeskrivelser

Du kan her læse om seks forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne har til hensigt at give en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 1

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 2

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 3

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 4

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 5

Casebeskrivelse - BYLIVSJOB - 6

Materialer

bottom of page