Vi skal huske mennesket i den cirkulære økonomi

Rummelig imidt vil sammentænke det cirkulære tankesæt med social beskæftigelse, så ingen menneskelige ressourcer spildes. For at fremme det sociale aspekt af den tredobbelte bundlinje i den cirkulære omstilling i samfundet, vil Rummelig imidt i samarbejde med regionens kommuner undersøge potentialet for skabelsen af rummelige arbejdspladser som en del af den cirkulære tankegang.

Det skønnes, at der i den cirkulære omstilling alene i Danmark er potentiale for jobskabelse mellem 7.000-13.000 jobs på tværs af brancher. Det er derfor en oplagt mulighed for at få flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet med. En stor del af disse jobs kan forventeligt varetages af mennesker med særlige behov.

 

Da cirkulære processer indbefatter opgaver som adskillelse af produkter til genbrug, sortering, reparation og andet manuelt arbejde, er der et stort potentiale for at inddrage en mere fleksibel arbejdsstyrke. Der kan altså skabes nogle synergier på tværs i samfundet i den cirkulære omstilling, som giver mening for den enkelte virksomhed, medarbejdere og samfundet generelt.

 

Indtænker det cirkulære tankesæt i borgerrettede indsatser

Når Rummelig imidt igangsætter nye projekter i den borgerrettede indsats, så vil der fremover indgå elementer af det cirkulære tankesæt. Herunder kan du se de beskæftigelsesprojekter i Rummelig imidt, hvor der er også er indtænkt cirkulære indsatser:

Randers Kommune og Dansk Handicap Forbund:

En del af projektet går ud på, at der oprettes et dialogforum: Ved hvervning af virksomheder til dialogforumet skal minimum 20 procent af virksomhederne basere deres aktivitet på cirkulær økonomi. Det vil sige ikke bare en kommercielt bæredygtig virksomhed, men også en miljømæssig bæredygtig. Det forventes, at det er realistisk at hverve 15-20 virksomheder.

Kontakt:

Angelika Marning

Udviklingskonsulent

Cirkulær økonomi og sociale indkøb

am@projekterimidt.dk

tlf. 6170 2071 

Rummelig imidt 2015-2021 

Et projekt under Projekter imidt med finansiering fra:
EU's Socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.