top of page

Cirkulær økonomisk indsats

Denne indsats er nu lukket i Rummelig imidt-regi. Arbejdet kører videre i Cabi.

Vi skal huske mennesket i den cirkulære økonomi

Rummelig imidt har arbejdet med at sammentænke det cirkulære tankesæt med social beskæftigelse, så ingen menneskelige ressourcer spildes. For at fremme det sociale aspekt af den tredobbelte bundlinje i den cirkulære omstilling i samfundet, har Rummelig imidt - i samarbejde med regionens kommuner - undersøgt potentialet for skabelsen af rummelige arbejdspladser som en del af den cirkulære tankegang.

Stort potentiale for jobskabelse ved cirkulær omstilling

Det skønnes, at der i den cirkulære omstilling alene i Danmark er potentiale for jobskabelse mellem 7.000-13.000 jobs på tværs af brancher. Det var derfor en oplagt mulighed for at få flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet med. En stor del af disse jobs kan forventeligt varetages af mennesker med særlige behov.

Gode muligheder for at inddrage en fleksibel arbejdsstyre

Da cirkulære processer indbefatter opgaver som adskillelse af produkter til genbrug, sortering, reparation og andet manuelt arbejde, er der et stort potentiale for at inddrage en mere fleksibel arbejdsstyrke. Der kan altså skabes nogle synergier på tværs i samfundet i den cirkulære omstilling, som giver mening for den enkelte virksomhed, medarbejdere og samfundet generelt.

 

Indtænker det cirkulære tankesæt i borgerrettet indsats

Herunder kan du se et beskæftigelsesprojekt i Rummelig imidt, hvor der også er indtænkt cirkulære indsatser:

  • Randers Kommune og Dansk Handicap Forbund:
    En del af projektet gik ud på, at der blev oprettet et dialogforum. Ved hvervning af virksomheder til dialogforummet skulle minimum 20 procent af virksomhederne basere deres aktivitet på cirkulær økonomi. Det vil sige ikke bare en kommercielt bæredygtig virksomhed, men også en miljømæssig bæredygtig. 

Cirkulær økonomi.jpg
bottom of page