top of page
3F SKIVE-EGNEN - PROJEKTET ER AFSLUTTET

Nye veje til job

Dette indslusningsforløb var et samarbejde mellem a-kasser, jobcenter og virksomheder, der gennem ny kompetenceafklaring og individuel coaching skulle hjælpe ledige over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe

Ledige dagpengemodtagere over 50 år. Denne gruppe kan have svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet grundet nedslidningsproblemer, smalt søgefelt og/eller manglende kompetencer.

 

Projektets mål

Der blev etableret 3 forløb over 8 uger med 15 deltagere pr. hold. Det forventedes at ca. 60 % af deltagerne enten er i arbejde eller uddannelse efter afslutningen på forløbet.
Projektet løb fra 15. juni 2017 og med afslutning 23. marts 2018. Herefter blev den viden og metodeudvikling, der er opnået gennem projektet, implementeret i jobcenterets og a-kassernes daglige arbejde.

 

Projektets aktiviteter

Forløbene var inddelt med 18 lektioner i de 3 3F afdelinger. Her skulle deltagerne arbejde med motivation, afklaring og planlægning, hvortil der også var 4 individuelle coaching sessioner.

Der blev løbende arbejdet med kvalificering af CV gennem blandt andet: vejledning, IT undervisning, screening for danske og regnekundskaber og arbejdsmarkedskendskab. 

Projektet havde til formål at afprøve en ny form for kompetenceafklaring, der blev udarbejdet af et andet nordisk EU projekt.

Forløbet gjorde brug af det allerede etablerede virksomhedsnetværk i Viborg. Task Force Viborg som derved fungerede som sparringspartnere, bidrog i kvalificering af deltagernes CV, samt leverede gæstelærere til holdforløbene.

Projektets additionalitet

Projektet var innovativt, da det ydede en styrket og mere målrettet service i en helhedsorienteret individuelt og kollektiv indsats overfor den enkelte ledige. Forløbet afdækkede derfor, igennem en mere effektiv måde end den, der eksisterede før, den enkeltes ressourcer og evt. behov for kompetenceudvikling med henblik på arbejde.

Projektleder

Elsemarie Trøst

Mail: nyevejetiljob@gmail.com

Mobil: 2035 0353

Materialer

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse 3F Skiveegnen 1

Casebeskrivelse 3F Skiveegnen 2

Casebeskrivelse 3F Skiveegnen 3

Casebeskrivelse 3F Skiveegnen 4

bottom of page