top of page
RANDERS KOMMUNE - PROJEKTET ER AFSLUTTET

CSR Strategi 2017 

Dette indslusningsforløb er et projekt, der sigter efter at udbrede kendskabet til og mængden af de virksomheder, der tager et socialt ansvar. Målet er, at give sociale virksomheder i Randers et CSR certifikat for på denne måde at belønne de virksomheder, der skaber praktikpladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og derigennem fører udsatte borgere tættere på job.

Projektets målgruppe

Målgruppen i projektet er først og fremmest de virksomheder, der har CSR potentiale, hvilket bedømmes ud fra definerede kriterier. Eksempler på disse er:

  • Virksomheden tilbyder løbende praktiskpladser

  • Virksomheden engagerer sig i socialøkonomiske aktiviteter

  • Virksomheden har en aktiv personalepolitik med plads til mangfoldighed


I sammenhæng udvælges der en gruppe på 50 borgere med forskellig baggrund til at matche med virksomhedspraktikkerne i de CSR tildelte virksomheder. Denne gruppe borgere er karakteriseret som: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, flexjobbere, sygedagpengemodtagere, integrationsborgere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

 

Projektets mål

Projektet løber fra den 19. juni 2017 til og med den 31. december 2018. I denne periode skal 100 randrusianske virksomheder tildeles CSR certifikat ved udgangen af 2017 og yderligere 50 ved udgangen af 2018.

Målet er derudover, at 25 % af borgerne i projektet vil overgå til job dvs. 13 ud af de 50 borgere.
Samtidig måles der på antallet af praktikpladser. Disse forventes at være steget til omkring 900 ved udgangen af 2018.

Projektets aktiviteter

Projektet arbejder ud fra en vision om, at der er behov for flere rummelige arbejdspladser, hvis borgere på kanten eller uden for arbejdsmarkedet skal finde beskæftigelse. Der er derfor behov for, at virksomhederne tilbyder ansættelsesforhold, der er fleksible i forhold til arbejdstid, arbejdseffektivitet og skånebehov - og at virksomhederne belønnes for det!

Projektet styrker og fremmer derfor CSR-samarbejdet med virksomhederne i Randers Kommune.

Der er endvidere evidens for, at virksomhedspraktikker giver borgeren en vigtig erfaring med arbejdsmarkedet og gør borgeren mere bevidst om sine kompetencer. Projektet arbejder med dette i en CSR-indsats, hvor man afprøver og udvikler idéen om at:

jo højere grad af socialt ansvar hos allerede socialt ansvarlige virksomheder og jo flere virksomheder, der tager socialt ansvar, jo flere virksomhedspraktikker etablerer disse virksomheder.

 

Der afholdes løbende arrangementer med fokus på virksomhedsinddragelse og for at få stadig flere virksomheder, til at tage et socialt ansvar.
Desuden opbygges der igennem 2017 og 2018 en casebank, hvor gode eksempler fremhæves.

Projektets additionalitet

Hypotesen omkring, at flere sociale virksomheder leder til flere praktikpladser er endnu ikke undersøgt, hvorfor dette klart bidrager til projektets additionalitet.

I projektet arbejder man desuden ud fra virksomhedens behov og praktikkens karakter bestemmer borgeres profil. Dette er ligeledes en ny tilgang, da man her arbejder ud fra virksomhedernes efterspørgsel, da dette forventes at give indsatsen større fokus på reelle jobåbninger for borgerne.

Teamleder

Mette Jensen

Mail: Mette.jensen@randers.dk

Mobil: 2058 6812

Materialer

Presse

Casebeskrivelser 

Du kan her læse om fire forskellige cases fra projektet. Af hensyn til den enkelte borger har vi anonymiseret beskrivelserne. Casebeskrivelserne giver en forståelse af, hvad indsatserne har betydet for den enkelte borger.

Casebeskrivelse Randers Kommune 1

Casebeskrivelse Randers Kommune 2

Casebeskrivelse Randers Kommune 3

Casebeskrivelse Randers Kommune 4

Casesamling - Eksempel
bottom of page