top of page

Vi har følgeforskning fordi...

I Danmark har vi efterhånden vænnet os til, at diverse indsatser skal evalueres. Ofte anvendes evaluering først og fremmest til at dokumentere effekterne af en indsats, så politikere eller bevillingsgivere kan vide, hvad de får for pengene.

 

Følgeforskning derimod handler om at kombinere en løbende evaluering, hvor man giver sparring og rådgivning, med forskningsmæssige kompetencer. Følgeforskning sikrer, at projektet kigges på med absolut opdaterede faglige briller, men det skaber også mulighed for, at forskningen kan hente ny viden i projektet.

 

Følgeforskning, frem for udelukkende sluttelig evaluering, giver mulighed for at justere indsatsen - og dermed også øge sandsynligheden for at den bliver succesfuld.

 

Rummelig imidt er et metodeudviklingsprojekt i den forstand, at målet er et udvikle nye metoder til at sikre borgere på kanten af arbejdsmarkedet et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Når man udvikler nyt, kan man ikke vide på forhånd, hvordan alting virker. Noget kan virke overraskende godt, mens andet kan vise sig at fungere mindre godt. Det skal følgeforskningen fange, så der kan gøres mere af det gode og mindre af det dårligt fungerende – eller så det dårligt fungerende kan justeres og blive bedre.

 

Rummelig imidt skaber samfundsinnovation. Derfor er et af projektets væsentligste mål at skabe ny indsigt og læring. Samtidig skal denne nye indsigt og læring gøres tilgængelig, så alle får mulighed for at få del i den. Det gælder både succesfulde - og mindre godt fungerende - indsatser.

 

Ovenstående er grundene til, at vi hos Rummelig imidt har valgt at tilknytte følgeforskere til projektet.

bottom of page