top of page

AFRAPPORTERING

Pluss' opgave som følgeforskere, består ligeledes i at skabe dokumentation af projektets effektskabelse og at uddrage læringen af projektet, så denne bliver tilgængelig for efterfølgende projekter og indsatser på området

Helt konkret er det foreløbig besluttet, at Pluss følger forløbene i:

Silkeborg

Horsens

Ringkøbing-Skjern

Randers

Castberggård.

Følgeforskningen afrapporteres løbende og så direkte som muligt til projektets parter. Det kan være på projektgruppemøder, på halvårlige statusmøder med projektledelsen eller efter aftale om, hvordan resultaterne bedst kan forankres i projektet.

Ligeledes vil resultater fra følgeforskningen, så vidt muligt, også blive delt her på hjemmesiden!

Er der spørgsmål kan disse rettes til:

STEFAN BRENDSTRUP

Pluss

Mobil: 2283 2024

Mail: sb@pluss.dk

bottom of page