top of page
LEMVIG KOMMUNE

Psykologfaglig støtteindsats

Indslusningsforløbet i Jobcenter Lemvig tilknytter en psykologfaglig støtteperson til et allerede etableret indslusningsforløb hos kommunen og derigennem opnå en tværgående og helhedsorienteret indsats for borgere med forskellige psykosociale udfordringer.

Projektets målgruppe

Projektet arbejder primært med aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Karakteristisk for målgruppen er, at alle er i aktivitetsforløb i det nuværende projekt Virksomhed i Virksomheden på FMC/Cheminova. 

Borgerne, der visiteres fra Virksomhed i Virksomheden til Psykologfaglig støtte indsats er kendetegnet ved forskellige udfordringer som: autisme, misbrug, ADHA m.m.

Projektets mål 

Projektet løber fra XX til XX, hvor mellem 20-25 borgere visiteres til projektet. Målet for projektet er, at 50 % afklares til ordinært job, uddannelse, job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Derudover forventes det, at 50 % gennemfører forløbet med afsluttende anbefaling og videre indsats. 

Projektets aktiviteter 

Projektet fungerer som et tillæg til en allerede eksisterende indsats for at afprøve, hvordan psykologfaglig støtte kan hjælpe borgere med komplekse vanskeligheder til nemmere at skabe et succesfuld praktikforløb, hvorfor det også bør øge chancerne for at overgå til helt eller delvis selvforsørgelse. 

Dette gøres ved, at udvalgte borgere henvises til et forløb hos en psykolog i op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse. I forløbet er der indeholdt både individuelle samtaler og gruppeundervisning i 1-3 timer ad gangen. Forløbet foregår hos samme psykolog under hele forløbet og finder sted på FMC/Chemoniva, hvor borgerne i forvejen er i aktivitetsforløb. 

Det psykologfaglige forløb er etableret ude på virksomheden netop for at styrke fremmødet i projektet samt optimere udbyttet heraf. Dertil er erfaringer, som er opnået ved deltagelse en del af borgernes CV og gør det nemmere at skabe et videre virksomhedsrettet forløb. 

Projektets additionalitet

Projektet adskiller sig fra den eksisterende indsats, da man ikke på nuværende tidspunkt har psykologfaglige støttepersoner tilknyttet. Det er den erhvervspsykologiske støtte, der er det innovative i indsatsen. Med dette ekstra led forventes det at øge arbejdsmarkedsparatheden hos deltagerne, da gruppen af borgere, der visiteres til projektet, ellers ville har stor for at stoppe eller ikke få det fulde udbytte af indsatsen Virksomhed i Virksomheden. 

Projektkoordinator 

Frank Rud Jensen

Mail: frank.rud.jensen@lemvig.dk

Mobil: 9663 1000

bottom of page