top of page

EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED ER....

en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål - gennem sit virke og indtjening - at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

- Den danske regerings definition

Dette betyder altså, at en socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed som tjener penge på almindelige markedsvilkår, men for eksempel bruger sit overskud til at skabe arbejdspladser for udsatte borgere.

Klassiske eksempler på denne slags virksomheder er hjemløseavisen Hus Forbi eller honningproducenten Bistad.

Socialøkonomiske virksomheder arbejder under samme betingelser som almindelige virksomheder, men bruger overskuddet til at skabe løsninger på menneskelig og samfundsmæssige problemer.

Kilde: socialvirksomhed.dk

 

 

bottom of page