top of page

Vi lavede i 2019 en guide til dig, der vil indtænke socialøkonomi og inklusion i din virksomheds forretningsmodel. 

I guidens seks temaer vil du kunne finde hjælp og inspiration til dit arbejde, uanset om du er nystartet iværksætter eller en etableret virksomhed.  Under hvert tema finder du viden, svar på spørgsmål, der ofte dukker op, og links til virksomheder og organisationer, som på hver sin måde arbejder med socialøkonomi og inklusion.

Fokus er på den del af det at drive en socialøkonomisk forretning, som handler om at have medarbejdere ansat med særlige udfordringer og behov, men også særlige kompetencer. Vi zoomer ind på, hvad det kræver af dig som leder og af kollegerne. Og på, hvordan fornuftig inklusion kan give forretningsmæssige fordele.

Du kan vælge at dykke ned i de enkelte temaer herunder.

Eller downloade hele e-bogen som pdf.  

Link til selvstændige kapitler i e-bogs format:

1. En bæredygtig forretningsmodel

2. Forskellige mennesker – forskellige styrker og behov

3. Udvikling af kompetencer

4. Samarbejde med kommunen

5. Arbejdsmiljø og HR

6. Samarbejde og partnerskaber med andre virksomheder.

socialoekonomisk_guide_12102018-1.jpg

Skal inklusion og socialøkonomi

være en del af din forretningsmodel?

E-bogen

er udarbejdet i 2019 af

den socialøkonomiske virksomhed

Huset Venture

og Cabi

i samarbejde med Kooperationen.

bottom of page