WEBINAR: RSV-ordningen

- Fokus på registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

Rummelig imidt afholdt webinar for interesserede og medlemmer af netværket Socialøkonomi Midtjylland med fokus på registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. 

Se videooptagelsen fra dagen herover.


Socialøkonomisk virksomhed er en bred betegnelse for virksomheder, hvis primære formål er at gøre en positiv forskel for samfundet. Eksempelvis ved at arbejde med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte. 


Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder muliggør, at socialøkonomiske virksomheder, der efterlever specifikke krav til deres virksomhedsdrift og transparens, kan lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen og dermed opnå retten til at kalde sig »Registreret Socialøkonomisk Virksomhed« (RSV). 

 

Webinaret giver svar på de vigtigste spørgsmål om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder med særligt fokus på de dokumentationskrav, der følger med registreringen. 

Om netværket - Socialøkonomi Midtjylland 

Som en del af Rummelig imidt har vi dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Formålet med netværket er at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder, idet vækst i en sådan virksomhed ofte vil resultere i flere ansættelser af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det gør vi gennem faglig viden, oplæg og sparring omkring socialøkonomisk forretningsudvikling og øget samarbejde og vidensdeling virksomhederne imellem og med eksterne partnere.

 

Netværket vil i perioden 2019-2021 have fokus på ”sociale udbud” for at styrke regionens socialøkonomiske virksomheder i at kunne byde ind på et offentligt udbud. Netværket vil derfor facilitere praksisnære workshops for at kapacitetsopbygge de deltagere, der har et ønske om at kunne varetage en kommunal leverandør-rolle.

 

Tidligere evaluering blandt netværksdeltagere viste øget interesse for det forretningsmæssige aspekt/styrket salg for socialøkonomiske virksomheder. Det aktuelle udbudsdirektiv tilgodeser på nogle områder virksomheder, der tager socialt ansvar, hvorfor det er et oplagt emne at drive netværket Socialøkonomi Midtjylland videre omkring de kommende år.

 

Netværket er målrettet eksisterende beskæftigelsesrettede socialøkonomiske virksomheder, men er åbent for alle med interesse i etableringen og udviklingen af socialøkonomi og socialøkonomiske virksomheder. Rummelig imidt vil facilitere netværksmøder og faglige arrangementer halvårligt på tværs af regionen frem til 2021.

 

Eventuelle spørgsmål eller hvis din virksomhed ønsker at tage del i netværket kontaktes:

Søren Larsen

Projektleder

sl@projekterimidt.dk

Mobil: 21 66 04 29

 

Angelika Marning

Udviklingskonsulent

Cirkulær økonomi og sociale indkøb

am@projekterimidt.dk

Mobil: 61 70 20 71