Netværks-webinar: Påvirkningen af COVID-19 og Den Socialøkonomiske Leverandør Portal

Rummelig imidt inviterer interesserede og medlemmer af netværket Socialøkonomi Midtjylland til et digitalt netværksmøde. Mødet vil foregå via Zoom og vil fokusere på den situation, socialøkonomiske virksomheder står i lige nu under COVID-19, samt hvordan vi kan komme styrket ud af sundhedskrisen. 

Vi vil drøfte spørgsmål som: Hvordan er socialøkonomiske virksomheder påvirket af COVID-19? Hvilke erfaringer kan vi tage med os? Er der gode historier vi kan dele med hinanden?

 

Netværksmødet vil også introducere den nye Socialøkonomiske Leverandør Portal, som er udviklet i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og kommunale indkøbsjurister. Portalen er et led i at styrke socialøkonomiske virksomheders muligheder for at blive leverandør til det offentlige, og vi glæder os til at fortælle jer mere om den.

Tilmeld dig her

Tid: Mandag d. 22. juni 2020 kl. 15.00 – 16.00

Sted: Zoom online møde 

Program ses nedenfor

Om netværket - Socialøkonomi Midtjylland 

Som en del af Rummelig imidt har vi dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Formålet med netværket er at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder, idet vækst i en sådan virksomhed ofte vil resultere i flere ansættelser af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det gør vi gennem faglig viden, oplæg og sparring omkring socialøkonomisk forretningsudvikling og øget samarbejde og vidensdeling virksomhederne imellem og med eksterne partnere.

 

Netværket vil i perioden 2019-2021 have fokus på ”sociale udbud” for at styrke regionens socialøkonomiske virksomheder i at kunne byde ind på et offentligt udbud. Netværket vil derfor facilitere praksisnære workshops for at kapacitetsopbygge de deltagere, der har et ønske om at kunne varetage en kommunal leverandør-rolle.

 

Tidligere evaluering blandt netværksdeltagere viste øget interesse for det forretningsmæssige aspekt/styrket salg for socialøkonomiske virksomheder. Det aktuelle udbudsdirektiv tilgodeser på nogle områder virksomheder, der tager socialt ansvar, hvorfor det er et oplagt emne at drive netværket Socialøkonomi Midtjylland videre omkring de kommende år.

 

Netværket er målrettet eksisterende beskæftigelsesrettede socialøkonomiske virksomheder, men er åbent for alle med interesse i etableringen og udviklingen af socialøkonomi og socialøkonomiske virksomheder. Rummelig imidt vil facilitere netværksmøder og faglige arrangementer halvårligt på tværs af regionen frem til 2021.

 

Eventuelle spørgsmål eller hvis din virksomhed ønsker at tage del i netværket kontaktes:

Søren Larsen

Projektleder

sl@projekterimidt.dk

Mobil: 21 66 04 29

 

Angelika Marning

Udviklingskonsulent

Cirkulær økonomi og sociale indkøb

am@projekterimidt.dk

Mobil: 61 70 20 71

Rummelig imidt 2015-2021 

Et projekt under Projekter imidt med finansiering fra:
EU's Socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.