AFLYST!

På grund af corona-virus og myndighedernes anbefalinger herom har vi aflyst næste netværksmøde. Vi finder en ny dato, når der er mere klarhed over situationen.

Netværksmøde: Sociale indkøb - Hvorfor og hvordan?

 

Flere socialøkonomiske virksomheder kan blive leverandører til det offentlige

Tid: Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 10.00 - 14.00

Sted: Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, Borris, 8900 Skjern

Om netværket - Socialøkonomi Midtjylland 

Som en del af Rummelig imidt har vi dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Formålet med netværket er at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder, idet vækst i en sådan virksomhed ofte vil resultere i flere ansættelser af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det gør vi gennem faglig viden, oplæg og sparring omkring socialøkonomisk forretningsudvikling og øget samarbejde og vidensdeling virksomhederne imellem og med eksterne partnere.

 

Netværket vil i perioden 2019-2021 have fokus på ”sociale udbud” for at styrke regionens socialøkonomiske virksomheder i at kunne byde ind på et offentligt udbud. Netværket vil derfor facilitere praksisnære workshops for at kapacitetsopbygge de deltagere, der har et ønske om at kunne varetage en kommunal leverandør-rolle.

 

Tidligere evaluering blandt netværksdeltagere viste øget interesse for det forretningsmæssige aspekt/styrket salg for socialøkonomiske virksomheder. Det aktuelle udbudsdirektiv tilgodeser på nogle områder virksomheder, der tager socialt ansvar, hvorfor det er et oplagt emne at drive netværket Socialøkonomi Midtjylland videre omkring de kommende år.

 

Netværket er målrettet eksisterende beskæftigelsesrettede socialøkonomiske virksomheder, men er åbent for alle med interesse i etableringen og udviklingen af socialøkonomi og socialøkonomiske virksomheder. Rummelig imidt vil facilitere netværksmøder og faglige arrangementer halvårligt på tværs af regionen frem til 2021.

 

Eventuelle spørgsmål eller hvis din virksomhed ønsker at tage del i netværket kontaktes:

Søren Larsen

Projektleder

sl@projekterimidt.dk

Mobil: 21 66 04 29

 

Angelika Marning

Udviklingskonsulent

Cirkulær økonomi og sociale indkøb

am@projekterimidt.dk

Mobil: 61 70 20 71

Rummelig imidt 2015-2021 

Et projekt under Projekter imidt med finansiering fra:
EU's Socialfond, Regionsrådet i Region Midtjylland og Vækstforum.