top of page

Succesfuldt Rummelig imidt-projekt kører videre hos Aarhus Kommune

Rummelig imidt-projektet Futurum har været så stor en succes, at projektet fra starten af 2022 definitivt er overgået til Aarhus Kommunes egen drift. Projektet har været en del af Rummelig imidt over to omgange siden oktober 2017, og resultater og erfaringer har været helt i top.


Fra årsskiftet er projekt Futurum nu definitivt en del af Aarhus Kommunes egen drift, eftersom Futurum ikke længere får støtte gennem Rummelig imidt.


Futurum har været en del af Rummelig imidt over to omgange. Aarhus Kommunes egen drift af projektet begyndte således allerede i 2020. Men samarbejdet mellem Futurum og Rummelig imidt blev taget op igen fra april 2021 og indtil udgangen af 2021, hvor Rummelig imidt og Aarhus Kommune kørte et driftsmæssigt parløb.


Fra årsskiftet er parløbet dog endeligt forbi, og nu er Aarhus Kommune ene om driften af Futurum. Et projekt der kører videre for kommunens egne penge i en foreløbig fireårig investeringsperiode (der begyndte i 2020), fordi projektet har været en succes:


"Overordnet er projektet gået meget fornuftigt. Vi har haft cirka 230 borgere igennem, og af dem er cirka to tredjedele enten kommet i job eller i uddannelse," siger Pernille Rix, virksomhedskonsulent hos Futurum.


For Pernille er der ingen tvivl om, hvad der for alvor har virket i arbejdet hos Futurum, der har været en del af Rummelig imidt fra oktober 2017 til og med december 2021 – med en pause i 2020:


"Det handler om at se det hele menneske, lytte, og investere tiden i den gode relation. Og så tror jeg, det er rigtigt vigtigt, at vi som virksomhedskonsulenter tror på, at det her kan lade sig gøre, tror på at den her borger kan blive selvforsørgende eller komme i uddannelse," siger hun.


Uddannede med psykisk sårbarhed har fået hjælp

I Futurum er der blevet tilbudt håndholdt støtte til psykisk sårbare borgere, der enten har gennemført eller afbrudt en videregående uddannelse.


"Vi har hjulpet mennesker med psykisk sårbarhed og mange forskellige diagnoser fra stress og depression til skizofreni, bipolar lidelse, angst, autisme og OCD."


Futurum har altid fokus på at se muligheder frem for begrænsninger hos den enkelte borger:


"Det der er lykkedes for os er, at vi tror på borgerne. Vi går altid efter "plan a". Langt de fleste borgere, der har taget en videregående uddannelse, har også et ønske om at bruge den uddannelse. Vi tager udgangspunkt i det, borgeren gerne vil, og vi øver os ude på arbejdspladsen," siger Pernille Rix.

Team Futurum var på scenen for at dele erfaringer ved Rummelig imidts afskedsreception i Arena Midt i Kjellerup den 25.11.2021.

Møder borgerne i øjenhøjde

Mange af borgerne, der har deltaget i Futurum, føler sig - ifølge Pernille Rix - ikke tilstrækkeligt mødt i det etablerede system, og mange har også lavt selvværd.


"Vi arbejder med borgernes selvværd via individuel samtale og coaching. Vi ved også, at de fleste psykisk sårbare mennesker har udfordringer kognitivt eller socialt."


Disse udfordringer bliver ikke gemt væk, men borgernes styrker bliver bragt i spil, når de for eksempel skal hjælpes i virksomhedspraktik:


"Vi italesætter de her ting for virksomhederne - og så ligger vi vægt på de kompetencer, borgerne har."


Futurum skal hjælpe endnu flere

To virksomhedskonsulenter driver nu Futurum videre for Aarhus Kommune. Der er stor efterspørgsel på den hjælp, de tilbyder:


"Der er lang venteliste for at komme med."


Indsatsen fra Futurum bliver hjulpet af borgerne selv, der virkelig ønsker at lykkes:


"Borgerne er enormt motiverede, netop fordi de har taget en uddannelse. Den vil de gerne ud at bruge," siger Pernille Rix.

44 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page